Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/281

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

cltdf>parere,noriqu6d planeta fic diftrahatur,qui motQfuo fethjper procedit,fed quod per modum commutationis fic ap-pareat,quam effidtmotus terra:pro differentia 8£magnitu= a/ne illorum orbium.Patec igitur,qudd Saturni, Iouis,& Mar tis uera loca tunc tantummodo nobis confpicua fiunt, quando fuerint t&vpe*l»nu, quod accidit fere in medio repedationu. Co incidunt enim tunc medio loco Solis in lineam retiam,illa cornuta tione exuti. Porro in Venere & Mercurio alia ratio eft. Latent enim tunc hypaugi exiftente?, oftenduntq; folum fiias quas faciunt a Sole hincinde expatiationes,ut abfcp commuta? tione hac nunquam inueniantur.Eft ergo priuatim cuiufcp pia-neta: fua reuolutio commutationis,motum dico terra: ad plane tam, quem ipiiinter fefe explicant.Nam motum commutatio nis nihil aliud effe dicimus,nifi eum in quo motus terra: a:qua=

Iis illorum motum excedit,ut in Saturno,Ioue, Marte: uel exee ditur,ut in Venere & Mercurio. Quoniam uero tales period i commutationum repedantur inaequales differentia manifefta# cognoucrunt prifei illorum quocp motus fiderum effe inaequales,« abfides habere circuiorum ad quas inaequalitas «orum reucrterctur,easq5 rati fiint perpetuas habere fides in non erran tium ifelldium fphaera. Quo argumento ad mediae illorum motus ac periodos aequales perdifiendas patuit ingreflus, Cii enim locum alicuius fecundum certam a Sole &ftellafixadi* ftantiam memoriae proditum haberent,&poft temporis inter-uallum fidus ipfum ad eundem locum perucniffe comperirent cum fimili Solis diftantia, uifus eft planeta omnem inaequali-tatemperagrafte, SC per omnia ad ftatumredijfte priorem cum terra.Sicq? per tempus quod intercefsitratiocinati fiint numerum reuolutionum integrarum & aequalium,81 ex eis motus fi deris particulares. Reccnfuit autem Ptolemaeus hos circuitus fub numero annorum folarium,prout ab Hipparcho fatetur fc recepifie, Annos autem Solares uultinte!ligi,quiabaequino-<ftio uel folftitio capiuntur.Sed iam patuit tales annos admo* , dum aequales non efTe,illis propterea nos utemur, qui a ftellis fixis capiuntur,quibus etiam emendatiores horum quincp fide rum motus a nobis funt reftituti,prout hoc noftro tempore in