Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/301

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

tum difccrnendi non eft modus, ied o ccurrit hic qcp difficultas non min or cp apud Ptolemaeum in hac parte. Quonia fi n eo, angulus datus coprxhcndcrct ab circumferentia datam,& o b p,ipfam b c,iam pateret aditus ad demonftrandum ea quae que rimus.Sed a b circumferentia cognita fubtendit aer angulu ignotu, Qt fimili» ter fub b enota,Ia tet angulus bbc. oportebat autu* traque nota effe.

SednecanguIoRz differentiae a b m,

B 3 0,& CBP.gcis

pi pofsut, nifi pri us coftiterintAF, r b,K fb e,circufe rentix fimileseis quae funt epicy* dij,adcoqj deperi dentia funt haec inuice.ut fimulla teat uel patefear.

Illi ergo demon* ftrationu mcdrjj

deftituti a pofterioriac per ambages adnixi funt,ad qux retfla & k priori non patuit acceffus.Ita Ptolemaeus in his exequedis prolixo fermone,in ingente numerorum multitudinem ie difc fudit, qux recenfere mokftum cenfeo,8£ fuperuacaneu,eo prae* fertim quod etiam in noftris qux fequuntur,eunde fere modu fumus imitaturi. Jnuenit^ tandem in retra&atione numeroru A f circuferentia «fle partiu Lvn.fcrup. j.FBpart.xvin. ferup, xxxvii.FBcpart.Lvi.s.Diflatiauerocentroru part. vi.fcru. L.Quarum d f fuerit LX.fed quarum in noftris numeris o f eft decem milium, funt ;o;<5. Ex his dodrantem accepimus d e, partium Sf4, reliquum quadrante partium zSf epicydiode* dimus.quibus fic affumptis 5C mutuatis ad noftra hypochefim,