Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/300

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


niam Sol motu fimplid erat tuc ex oppofito inpart.ccci.il it. fcrup.XL.a cornu Arietis fumpto exordio.Secunduscrat anno Adriani xv i i.menfe Epiphy ,die eius xv 111, fecundu iEgy* ptios.Chrifti ucro,fecundu Romanos cxxxi i r.die tertia ante nonas lunij, undecim horis a media notfte arquino&ialibus, reperirqj ftellam in part.ccxLi n.fcrup. 11 i.dum efTet Sol mea dio motu in part.LXiir.fcrup.m.horis quindecim a media nor cie. Tertiam deinde prodiditannociufdem Adriani xx.men» fc Mefury,fecundu ./Egyptios,die meniis xxmi.quod erat an noChrifti cxxxvi.die octauoante Iduslulq,a media nofte horis undecim,6£fimiliterfecundurn meridianum Crneouien* feminpart.ccLXXVii.fcrup.xxxvn. dum Sol medio motu efTet in part.xcvn.fcrup.xxx vu.Sunt igitur in primo infers ualloanni vi.dies Lxx.fcrup.LV.fub quibus mota cft ftellafc eundum uifum part.L vixi.fcrup.xxiii.medius telluris motus aftella,8:eft commutationis part.cco.ii. ferup. XLim. Igitur qua? defunt a circulo part. vi i.ferup. xvi. accrefcun t medio ftel lar motui,ut iit partiui-xx v.fcrup.xxxix, In fecundo' inter* uallo funtanni iEgypcrj nr.dies xxx v.fcrup.L.Motus appa* rens planetccpartiu xxxmi.fcrup. xxxirrt. commutationis part.ccci-vr.fcrup.XLiii.e quibus etiam reliquar circuli partes m.ferup. xvn. adrjciuntur motui lideris apparenti, ut finit in medioeius motu partiu xxxvn.fcrup.Li.Quibus iic reccnfi* tis,defcribatur circulus planeta? ccccntrus a b c,cuius centru iit d,dimetiens f dg,in quo fuerit b centru orbis magni terra:. Sic auie a centru epicyclrj in prima notftis fummitate,B in fecunda, c in terria.In quibus deferibatur ide epicydiu fecundu diftantiifc tcrtia:partis ipfiusDE.&ipfaA.B.^centraiungaturcuDEre&is lineis,quc fecabuntepicydrj circumcurrente in k lh fignis,&ca piantur fimiles circumferentia: kn ipfiA f , l o ipfiB f , atqjM p ipfi f b c,c5ne<ftacur£p e n,e o,b p.Eft /git a e circuferetia lecun dii numeratione part. lxx v.fcru. x xxix.b c part.i. xxxvn, fcru.Lt. Angulus au t apparetite neo part.LX vii i.fcru. xx 111. & q fub o e p,part.xx x 111 i.fcru. xxxm i.Propofitu eft pri mum fcrutari,fummar ac infimar abfidis loca,hoc eft, ipfoi^ F,n cit diftatia centroru o e,fine quibus a;quale apparentemcg mo*