Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/305

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

part. LXXXini.fcrup.Lv. Trianguli igiturbd ndatoruangu orum damur latera per Canonem ,b e part.7 995-3 .&d Epart. 735-07. qru dimetiens circumfcribetis triangulu fuerit 20000.Si militer in triangulo a d B,qnia ad c,dac part.CLi 1 n.fcru.XLi 11 quarum duo redi funt c l xxx. Et reliquus a d e part.x x v.fcru.x vix.Sedquaru cccl x funt duo redi,erit part.L.fcrup.x xx 11 r 1 .quaru etiam a d e iuxta a b c circumfercntiam,eftpart,CEXtm.fcru» viii.K reliquus fub d a E,part.cxL. v.fcru. x vi 11.

ProindeSClatera conflant DE,parr.;9o9o.&AE part. 8 5*4 2. quaru dimetiens ipfum ad e circufcris bentis triangulu fuit2oooo. Sed quaru d e dabas tur panium ;3po6.ialium erit a e, part.6043, qua* runl erat etiam b e,7995-3. Inde etiam in triangulo a b Ehsecduo latera data funt, b e di ea ,cum angulo a bb ,qui conflatpart.LXXv.fcrup.xxxvm.fecundum circumferentia a B,per demonftrata igitur trianguloru planorum a b, part. eft 7)'6q>.quaru erat b E,part.;996S. Secudum ucro quodA b fub tenditur data; circumferentia: part. 72266. quarum dimetiens eccentri fuerit 20000.eritipfa e b, part. 75-664. & d b jofg^Per fubtenfam igitur b e , datur iam b a e circumferentia part. ct 11. fcrup.vn.HinctotaEABCjpart.cxci.fcrup.xxxvi.&reliqua circuIicB,part.CLXXxvm.fcru.xxiin.acpcr eamfubtenla c DBpart.79S9S.5icDexcefliispart.9299.Iamc^manifcflum eft, qudd ei ipfa c d b,findet dimetietis eccetri,in ipfam caderet fum m® ac infimae ablidis loca,pat€retcp centrorum diftatia, fed qa maius eft fegmentum b a b c,in ipfo erit centrum, fitep ipfum r, per quod atep d extendatur dimetiens gfdh,8J ipfi cd e ad an® gulos redos f k L.Manifeftu eft autem.quod redangulu quod lub c d e cominetur,a:quale eft ei,quod g d,d H,Sed quod g d, d H,cum eo quod ex f d , fit quadrato, axjuale eft ei quod a dimi® diaipfiusgdh,qua:eftfdh. Ablato igitur dimidii diametri quadrato ab eo quod fub GD,DH,fiuca:quali quod fubcD , db redangulo,remanebit ex f d quadratum.Dabitur ergo longi® tudine ipfa fd,& eft partium 72oo.quarum qua: cx centro fu e® 11170000. Sed quarum g f fuerit partium 60. fuiftet s t part. 5