Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/308

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


prius,quibus demon ftratur tertium e c latus earudem efle par tium^i.&reliquianguli c ed partium cxxi.fcrup. v. dck part.im.fcrup.xm. totus ergopcE,part.cxxix,fcrup.xxxi Ita rurfus e p c.trianouli duo latera p c,c e data funt cum angu* Io p c e,quibus oftenditur angulus p e c partis unius,lcrupul. x vii i.qui demptus ex c e d , relinquit angulu ped part.cxi x. fcrup.XEVii, a fummaablideeccentriadlocu planetaein aero* nychio tertio.Oftenfum eft autem,quod in fecundo erant par*

tes xxxin. ferup. v. remanent igitur inter fecundam tertiamc^ fummac nodtis Saturni fuIfione,gtes lxxxvi ferup. xiri. quae etiam congruentes ad ftipulanturobferuationibus.Eracaute locus Saturni per confidcratione tunc inuentus in vm.ferup. unius partisa prima ftella Arietis fumpto exordio, Si ab ipfo ad infimam abfida cccentri oftenfum eft partes fuifle ex. fcrupul, x ni.peruenit igi tur ipfa infima abfis adLX.grad.&unius fere triente ,atcp fummee abfidis locus e diametro in part.ccxE.Si trientem unius, Expo* natur iam orbis terra: magnus r s t,iu h centro fuo,cuius dimetiens s e t ad c d linea medi) motus co* paretur,faftis angulis fdc,8£ des inuicc aequalibus, erit ergo terra 8i uifus nofter in p e linea,ut puta in r fignoeangulus aute pe s,fiueR.s,circuferetia,qua differt mcangulusaD b p,aequa* litatis ab apparenti,qui demonftratus eft part. v. ferup. xxx t. qua: cum fubducfhcfuerint d femicirculo,reIinquunt r T,circu* ferentia part.CLXxmi.fcrup.xxi x.diftatia fideris ab apogeo orbis quod eft T,tanqja loco Solis medio. Siccp demonftratu habemus, cpannoChrifti m.d.xxvii. fexto Idus Oiftobris, fex horis & duabus quintis fuerit Saturni motus anomaliae a fummaablide cccetri gt.cxxv.Icru.xvm.Motus aut cornu* tatio/spart.CEXXiin.fcru.xxix.Et locus fumma: abfidis in part.ccxL.fcru.xxr.d prima ftella Arietis inhaerentium ftella rumfphaera.