Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/310

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

x lix .locum dift antiae mrdrj loci Solis 4 medio Saturni, & eft motus commutaiiois eius in media node ad Calend.Iariuarq. Ad hunc locum a prima Olympiade anni ^Egyptrj dcclxxv dies x i i.s. comprehendunt motum praeter integras reuolutio nespart.Lxx.hrup.LV.Qui reiedus a part.ee v.tuup.xLix, relinquit partes cxxxi n i.icrup. l i i i t.ad principium Olympi adum in meridie primi diei meniis MMvpAuW.Exinde poft an nos ccCLi.dies ccxLvn.preter integros circuitus funt partes

xi n.fcrup. vii.appofitac prioribus colligentes Alexandri Ma» gnilocum part.cxLviii.fcrup.i.ad primum diem in meridie inenlisThoth i£oyptiorum. Et ad Carfare anni cclxxviii. dies cx v ii i.s.Motus autem part.ccxL vi i.fcrup.xx. conititu enslocu part. xxxv.fcrup, xxi. in media node ad Calend. lanuarrj.

Dc Saturni commutationibus, qute ab orbe terre annuo proficifcuntur,&quanta illius fit diftantia. Cap. ix.

Otus Saturni longitudinis aequales una cum appa-rentibusfunt hoc modo demonftrati.Ccrtera enim qua; illi accidunt apparentia, commutationes funt, ut diximus,ab orbe terre annuo proficifcetcs. Quo niam ficut terre magnitudo ad Lunaj di fiantiamparallaxesfa* tit,ita & orbis illius,in quo annuo reuoluitur circa quincp errantes ftellas habet efficere,(ed pro magnitudine eius longe e* uidentiores. Tales autem commutationes accipi nequeunt,ni-fi prius altitudo ftellse innotuerit.Quam tamen per una quam libet commutationis confiderationem pofsibile eft deprehendere. Qualem circa Saturnum habuimus anno Chrifti m.d. xmi.fexto Calend.Martij imedia nodeprecedentc v. horis jcquinoclialibus.Vifus eftenimSaturnusin linea reda ftella* rum,qucc funt in fronte Scorpij, nempe fecunda & tertia, quae eandem longitudinem habentes, funt in cci x.part.adhaerentium ftellarumfphcr£.Patuitigitur& Saturni locus per eafde. Sunt autem a principio annorum Chriftiad hanc horam anni vdlgypcq M.D.xrm.dies Lxxvu,fcru,xin.& idcirco fecundu