Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/313

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

fcqucntis in xxm.partibus,utait,xi.fcrupuUsScorpi),fed de= duda prxcefsionc xquinodiorum in partibus ccxxvi. fcru; xxxm.Alteram notauit anno xxi.Adriani, menfe Phaophy ^gypuorum,diexin.duabushoris ante medium nodis fe* quentis,inpart.vi.fcrup.Lim.Pifcium:fcd ad fixarum fphx= ramerant part.cccxxxi.fcrup.xvi. Tertiam Antoninianno primo,mefe Athyr innode,fequentediem menfis x v. quincp horispoft medietatem nodis in vii.grad. xl v.fcrup. non er= rantium fphxrx. Sunt igitur a prima ad fecundam anni /Egy* perj m.dics cvi. horas xxm.& ftellx motus apparens part. ci ii i.fcru. xl iii. A fecuda ad tertia annus unus, dies xxx vi u horas vn.& motus apparens ftellx part.xxxvi.fcrup. xxix. In primo temporis interuallo medius motus eft part. xcix. fcrup.Lv.ln fecundo,partjxxxm.fcrup.xxvx.lnucnit autem eccentri circumferentiam d fummaabfide ad acronychium pri mum part. lxx vn.fcrup.xv.8C qux deinde fequuntur, a fe eunda fulfione ad infima abfida part. u .ferup. L.atcg hinc ad as cronychium tertium partes xxx.fcrup.xxxvi.Totiusautem eccentrotetospart. v.s.quarum qux ex centro eft part. lx. fed quarum efter pooo.funthxcp;^. qux omnia obferuatis pro= pemodumrefpondebunt.EftoiamABCcircuIus,cuius ab cir* cumferentia a prima fulfione ad fecundam habeat partes propo litas xcix.fcrup.Lv.B cpart.xxxni.fcrup.xxvi. atep Dcen* tro agatur dimetiens f d c, ut fint ab f fumma abfidc r a, part. Lxxvn.fcrupu. xv.f a b part. clxx vn. ferup. x. & ccpart. xxx.fcrup. xxxvi.Capiatur autem BCentrum orbisterrx, Stdodransiplorum 9;7.fitD B,diftantia6S7.& fecundum qua drantem izp.defcribatur epicydium in a b c fignis, connedan turq; a o,b d,c d,a e,b b,c e,ac in epicyclijs ak,bl,c m,ut anguli qui fub d a k,d b l, p c M,xquales fint.ipfis a d f, f d b, r d c, de» nicp k l M,coniungantur etiam redis lineis ipfi e.Quoniam igt tur trianguli a de, datur angulus ad n part. a i. ferup. XLV.pro pter ad f datum,8i d b latus 6S;r.quorum a d eft j oooo.tcrrium quocpIatusAB,demonftrabiturearundemp»4. &quifubft e d angulus parr.in.fcrup.XLviii.KreliquusDABpt.LXXiit. fttup.xxvn.TotuscgBAKpart.LXXXi.fcrup.ni. IgiturSCin