Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/322

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

a d B.&conncdantur recta; lineae b d,b b, f b. Quoniam igitur in triangulo b d e duo latera data funt d e pari.6S7.quarum b o clt ;oooo.comprcchcndcntia datum angulumBDspart.exl* fcrup.ux.Dcmoftrabitur exeisBE,balispartiucarundc clfe b d,angulum partium xxxv.fcrupul. l. a lurnma abfide cccentri ad ftellam. Sed fummx abfidis, locus erat in part. clx. faciunt coniundim partium exemi, fcrupul.l. Hic ea tibus ccv. fcrupul. ix. differentix igitur partium x. IcrupuL xix. funt commutationis. Explicetur iam orbis terrx circa f centrum r st, cuius dimetiens r e t , ad de comparetur, utfit r apogxum commutationis.AfTumatur quoque rs cira cumfercntia fecundum menfuram medix anomalix commuta tionis partium cxi.fcrup. xv. 8i extendatur fbv in redam lineam per utramqj circumferentiam orbis terrx, eritqj in v apogxum uerum planetx, 8C angulus differentix r b v,x* qualis ipli d x E,conftituit totam vr scircumferentiam par* tium exim, fcrupul. xxvi. ac reliquum f b s partiu lxv. 705-43.&anguluscjfub db Epart.n.fcru.

xxi.quibus BEodiftat ab adb. Totus ergo e b f angulus partium erit xli. feru pul.xxn. Igitur in triangulo e bf,datus cft ipfeangulus ebf, cum duobus lateri bus ipfum comprxhcndemibus e b par* tium 705-43, quarum BF.iip pro tertia \ parte ipiius d e diitantia, quarum etiam cIIbd joooo.Scquitur reliquum latus ex \ cis f e partium 10373.& angulus bef feru \ pul. l. Secantibus autem le lineis u d,f b, 'in x ligno, erit d x e angulusfcdionis J differentia inter f e d , & b d a , medi) iC. ueri'c$ motus, quem componunt d b b, 6£ bef partium m.fcrupul. xi.quxab lata partibus xxxix.fcrup.i.relinquunt