Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/324

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Secundam notauit ciufde anno xix.fexto die Pharmuti, men fis iEgyptioru o<ftaui,antc mcdiu nodis fequcntis tribus ho iis,xx vni.parr.L.fcru.LeoniSjfcdno crraniiufpharrar in pt. cx l i i.fcrup. x»Tertiam uero anno fecundo Antonini xn.die mefis Epiphy /Egyptioru undecimi,ante mcdiu notfeis fequen tis,duabus horis xonoiftialibus,in duabus partibus, xxxiur, fcrup.Sagittari}.Scd ad adharrentiu ftellarum fphxra in part. ccxxxv.fcrup. liiii.Sunt igitur inter prima 6i fecunda anni iEgyptij ii ii.dies LXix.hora: xx.fiuefcrup. dici L.&moius ftella: apparens poft integrasreuolutionesparr. lxvii.fcrup. l. A fecunda uerofulfione ad tertiam iiu.anni,xcvi.dies,& una hora, K motus ftella: apparens part.xciu.fcrup.XLiiir* Motus autem medius in primo interuallo pra:ter integras cir* cuitiocs part. Lxxxi.fcrup.xi.iiii. In fecudopart.xcv. feru. xxviii. Totam deinde centrorum diftantiatn inuenit part. xii. quarum qua: cx centro eccentri cflent LX.fed quarum fue rint;oooo,proportionaIesfuntiooo,atcgin mcdrjs motibus i prima fulfionrad fummam abfidem xti. fcrup.xxxn i. aedes inde aliud ex alio fecundam fuliionem a fummaablide in part. xl.fcrup.xi.Sirmia fulfioneadinfimam ablida parr.xi.iiii* fcrup.xxx. Secundum ucronoftrahypothdima:qualium mo tuum erunt inter centrum eccentri Si orbis terra*,pro dodrante illarum partium jfoo.Si qui fupcreft quadrans foo.pro femidi ametro epicycli). Exponaturiamhoc modo circulus eccentrus a bc,cuius centrum fit d,dimetiens perutramq; abfida fdg, in qua fit e centrum orbis annua: retiolutionis,funcq; cx ordine fi gna obferuatarum fulfionum a b c, fed a f circumferentia part. XLt.fcrup.xxxmt.F Bpart.XL. ferup.xi. SC cg part.xunn* fcrup.xxi.SiinfingulisABcpuntftiscpicydiu deferibatur ,p tertia parte diftantia: d E,Sicoiungantur a d.b d,c D.Et in Epiey c!io a l.,b m,c N,ita tamen , ut anguli dal,dbh,dc N,xquales fintipfis a d f,b d f, cd F.Quoniam igitur in triangulo a d e,an gulus a d e datur part.cxxx vii i. propter angulu f d a datum, di duo latera a d,d b,nempe d e,part. jyoo. quaru cft ad, ;oooo. fequiturexeis reliquum a Elatus,earundem partium jjjyz.SC angulus qui fubo a B,part, v.fcrup. vn, Totus igitur qui fub