Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/325

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


BAi^part.xLVi.fcrup.xL. Sic quoin trianguIosAL,datus eft angulusb au,cumduobus lateribus ab, part. 7 7 jjri, S£ a u part. $*oo, qualium erat a d >0000. Dabitur etiam angulus eal part.unius.fcrup.Lvi.qutcum da», angulo efficit totam dif ferendam inter adf &abd, parttu vtr. fcrup. m.atqj dba, part.xxxim.s. Si« militer in fecuda no*

&is extrema triangu Ii s d b datus cft an= gulus b d b partium cxxxix.fcr.x lix»

8Cd b latus partio, qualiueft bd 70000, efficiut latus b spar.

77;SS , & angulum b b d partium xxxv. fcrupu.xm. 8! rei i* quumDB e part. mu fcrup. LTIII, Totus ergo b b h, part.xi, v fcrup. xm. datis b b 6C b m compraehefus lateribus,quibusfequitur angulus BBM,part.unius,fcrupul. mi.&reliquus d b m , part,xxxm,fcrup.xx. Totus igituri, em partiu eft lxvii. fcrup. L.per quem etiam uifus eft motus ftellae a prima noAisfulfionead fecundam,8C confonat experi= cntix numerus.Rurfus quoniam tertia noiftis extremitatem* angulucDE,duoruIatert1cD,D B,datoru,eft comprehendenti* umangulucDE,part.xnm.fcrup.xxi.quebafimcb ,pdunt part.SpSS.quaru eft c b joooo.fiued e 7$- o,8ianguluoed part. xxxvti.fcrup.xxxix.cum reliquo d c b , partium vt. fcrup. xlil Sic rurfus in triangulo cen totus ecn angulus parti* um cxln. fcrupul. xxi,notis bcn comprehenfus eft lateri bus,quibus dabitur etiam angulus c b n part.unius, fcrup. liu