Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/329

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

angulus c b N.fcrup. L.qui cum dcb componit partes n. ferup. i, vi.quibus angulus apparentiae d bm,minor eft aequalitati, fub r d c. Datur ergo d e n part.xnr. ferup. XL.qute etiam fere Cogruimtapparetiae inter fecundu Si tertium acronychium ob* feruatac. Quoniam igitur apparuit Martis ftella in hoc Ioco,u* ti narrauimus, a capite Arietis ftellati in part.cxxxi m.ferup* xx.& angulus fen, oiienfus eft part, xm.ferup.xl.fere. Manifeftum eft retrorfum numerati,quod apogari locus eccen triinhac ultima coniideratione fuerit in part. cxix. ferup . x l. adherentium ftellarum fphere. Quem tempore Antoni ni Ptolemeus in part.cvm.lcrup.L.inueniebat, qui£j?propte rea ad nos ufep in decem grad.SC dextante unius eft permuta* tus inconfequentia.Ccntrorum quoqj dirtantiamminorem in uenimus in parr.40,quibus quar ex centro cccetri datur ;oooo. non qudd errauerit Ptolemaeus uelnos,fed argumento manife fto, qudd centrum orbis magni telluris acceflerit centro orbis Martis,Sole interim immobili permanente . Refpondet enim ha:c fibi inuicem fere,ut infra luce clarius apparebit.Exponatur iam orbis ipfe terra: annuus fuper e centro, cum dimetientefuo,quiiits er,adcd propter a:qua Iitatcm reuolutionum,fitq$inRapoggum arqua le ad ftellam, in s perigaeum, in t terra. Secabit autem e t extenfa,in qua uifus ftella: c d in x. E* ratautin ipfa Six uifus ad partes logitudinis,ut di&u eft hoc ultimo loco, part.cxxxi 11.ferup. xx. Angulus quocp d x B,demoftratus eft part,

1 i.fcru. l vi. Eft em differetia qua x d f angulus ip(i x e d maior exiftit medius apparenti.Sed ipfe s e t , a:qualis eft ci q fub d x B,alterno,eft(^^)fthaphsereiiscomutatiois,qua:cuabIata fue* rit a fcmicirculo,relinqt parti clxxvi i.fcru. mi. anomalia co* mutatiois aquale ab k apogeo ipfius icqlitatis dcdu&a. Vt etia hic demoftratu habeamus,cp annoChrifti M.D.xxm.otftauo Caled.Martq,fcpte horis a:qno<flialibus ante meridie,Martis ftella fuerit fuo medio motu logitudinis in part.cxxxvi.fcru, x vi. Et anomalia comutatibnis eius zequalis in part. clxx vi i. fcrupul* mi.atqj.fumma abiis eccentriin part.cxix.fcru.xL, qusc erant demon ftranda