Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/330

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Comprobatio motus Martis, Cap. xvir.

Atuit autem fupra.qudd in ultima trium obferunti onum Ptolemaei Mars fuerit medio curfu in part. ccxliiii.s. Si anomalia commutationis in part. CLXXi.fcru.xxvi.Igiturin medio tempore poft integras reuolutioncs,excreuerutgrad.v.fcrup.xxxvin.Sunt autem a fecundo anno Antonini, duodecimo diemeniis Epi-phy ^gyptiorum undecimi,i x horis a meridie,hoc eft m. ho ris aequinodlialibus ante medium nodtis fubfequentis refpcctu meridiani CracouienfIs,ufcp ad annum Chriftim.d.xxii i . o* effauu Calcnd.Mariif.vn .horis ante meridiem , anni itgyptq M.CCC.LXxxini.dies ccLi.fcrup.xix.Inquo tempore ucni* unt fecundum numerum fupra expofitum anomalia: cornuta* tionisgrad.v.fcrup.xxxviii. completis eius reuolutionibus dc.x l v 11 i.Solis autem opinatus motus penes aequalitatem e fi: part. cc l vi i.s.3 quo dedu&i grad. v.fcriip.xxx vi i i.motus co mutationis,fuperiuntgrad,ccLi.fcrup.L!i.mediusMartismo tus fecundum longitudinem, qua: omnia fereconfcntiunt eis, qua: modo expolita funt.

Locorum Martis prxfixio, Cap. xvnu

Vmerantur autem 3 principio annorum Chrifti,ad annum fecundum Antonini,xii.diem menlis Epi* phy i£gyptiorum,& 11 i.horas ante medium no<ftis anniyEgyptij cxxx vi i». dies CLXXX.fcrup. lii. Motus commutationis in eis part. ccxcm.fcrup. xxri.quae cu auferantur a part.CLXXt.fcru. xx vi.obferuationis ultima: Ptolemp,mutuata reuolutioeintegra,rcmanetgt.ccxxx vnr. fcrup.xxii.in annum primum Chrifti,mcdia nocfleadCalcd. Ianuarij.Ad hunc locum a prima Olympiade funt anni -&gy= ptp DCC.LXxv.dies xn.s.fub quibus motus commutationis eft part.ccLim.fcru.i.Quaefimiliterablata part. ccxxxvm. fcrup.xxn, mutuato circuitu relinquunt prima: Olympiadis