Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/336

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

rit una pars, erit d b fcrupul.xuii, 8i fextans fcrupuli, 8ic d ferup. unum cum quarta fere, Si qualium ab fuerit ;o'coo,eriC DBjliue d *,7)9h& c d,2. °S. fere, quod erat deinonftranduro.

De gemino Veneris motu, Cap, xxii. Ttamcn circa d non eft aequalitas Veneris fim= plex duarum maxime Ptolemaei confiderationum argumento,Quarum unam habuitanno xvm.Aa drianijfecundo die meniis Pharmuti itgyptiorii, fed fecundum Romanos erat annus a nato Chrifto cxxxmi» in diluculo xn.Calend.Martij, Tunc enim Sole medio motu in part.cccxvm.&dextanteunius exlftente, Venus matutina apparens in part.figniferi cclxxv. 8i quadrante.attigerat ex* tremum digrefsionis fux limitempart.Lxm. ferup. xxxv. Secundam accepitanno m,Antonini eodem menfe Pharmu* ri,die eius quarto fecudum ./Egyptios, quod erat anno Chria fli fecundum Romanos cxt. in crepufculo xn.diei ante Ca* 2cnd.Martq.Tucqcp erat locusSolismediusinpart.cccxviir, cum dextante,ac Venus in maxima ab illo diftantia uefpertina part.XLvm.6i tertia,ui(ain parte longitudinis vn.8idexcan-te unius.His ita expolitis fufeipiatur in eodem orbe terreno g fi

§num, in quo fuerit terra,ut lit a c quadrans circuli,per quem ol ex oppolito in utracp obferuatione fecundu motum fuu me dium praecedere uifus eftapoga:u eccentri Veneris,81 coiunga tur g c,cui d k parallelus excitetur,& cotingetes orbe Veneris a e,g F,conedaturq?D E,DF,DG.Quonia igitur angulus sGoma* tuting elongatio is in obferuatioe priori partiit erat x l ii r.lcru. xxxv.acinalterauelpertinacGF^t.xLvm. Si tertia, colligut ambo totu eg f, part. xci.cu deunce unius gtis.Etidcirco dimi diusoGF.partm eft xlv. ferup. e vn.s.Et reliquus cgd,part. duarum,fcrup.xxm.Sed d c g re<5iuseft, igitur trianguli cg o datorum anguloru datur ratio laterum,& colongitudine 476. quarum cg eft; 0000. Primus autem oftenfus eft,qdipfacen>' trorum diftantia fuerit earundem partium io8,iam duplo fere maior fa<fta,Setfta igitur bifariam cd in m ligno, er it limilitcr