Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/337

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


c> w 208,tota differentia huius acceffus &recefTus.Haec fi rurfus difte&a fuerit in u ,uidebitur efTe medium aequalitatis huius motus. Proinde ut in tribus fuperioribus,accidit etiam Veneri motus e duobus ecqualibus compofitus, fiue per eccentri epicy dium id fiat, utillic,fiuealiumantedi*

«fiorum modorum. Habet tamen haec ftella aliquid diuerfitatis ab illis in or« dine & commenfurationeiplorum mo tuum , idcp facilius & commodius, ut opinor,per eccentri eccentrum demon ftrabitur. Quemadmodu fi circa n centrum,diftantia uero d n, circulum para uum deferipferimus, in quo orbis Ve// neris circumferatur ac permutetur,ea le ge,ut quandocuncp terra inciderit acb diametrum,in qua eft fummaac infima abfis cccentri,centrum orbis planetg fit femper in minima diftantia,id eft,in m figno. In media ueroabfide, uteftecen trum orbis ad d fignum , 8C maximam diftatiam c d perueniat. Quibus datur intclligi,qudd eo tempore,quo terra fe mei Circuit orbem fuum centrum orbis planetae,geminatas faciat reuolutiones circa n cetrum, acin eaf dem partes ad quas terra,idcp in confequentia.Per talem enim circa Venerem hypothefim omnimodis exemplis confentiunt aequalitas 8Z apparentia,ut mox apparebit. Inueniuntur autem harcomniaquxhadenusde Venere demonftrata (untetiam noftris confentanca teporibus,ut quar prius erat tota part.^jtf. nunc fit 3^o.quod nos multg obferuationes docent.

Demotu Veneris examinando. Cap, xxnr.

Quibus affumpfimus duo loca accuratifsime obfer uata,unuma Timochari fub anno xm. Ptolemaei Philadelphi,ab Alexandri morte anno Lii.indilu*