Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/341

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

lemxi Philadelphi,r.diluculo,diei xvm.Mefurymefisadan* numChriftiM.D.xxix.uii,ldu*Marti),horas vn.s.poftme ridiem,funtannij£gyptij M.occc.dies ccxxxvi.fcrup.XL, fcr^.Cum igitur mulciplicaucrimus motureuolutionu m.cx v. part.CLXXXvni.fcrup.xxvi.perdies ccclxv.# colleiftudi uiferimusg annos M.Dcec.dies ccxxxvi.fcru.XL.habebimus annuu motugrad.fexag.m.grad.xLV.fcrup. prim. i. fecund. xl v.tert. ur.quart.XL.Hgc rurfus diftributa pdies ccclx v. xelinquutdiurnu motu fcru.primon: xxx vi.fecud. lix. tert. xxviir. Quibus expanfus eft Canon,quem fupra expo fuimus

De locis anomali® Veneris. Cap. xxnn.

Vnt autem 5 prima CHympiade ad annu xm.Pto lemxi Philadelphi addiluculu xvnr. dieimenfis Mefury,anni iEgyptij di ii, dies ccxxvm.fcrup. XL.In quibus numeratur motus part. ccxc. ferup. xxxix.quxfiauferanturapart.ccLii.fcrup.v.rcpetita una re uolutione,remanent part.eecxxi.fcrup.xxvi. primae Olym piadislocus.aquoreliqualocaproratione motus Si temporis iam faepe didi Alexandri part.LXXxi.fcru, lii, Caefaris part. Lxx.fcrup,xxvi.Chrifti cxxvi.fcrup.XLv.

De Mercurio. Cap. xxv.

Vibus modis Venus motui telluris afligetur,& fub qua ratione circulorum aequalitas eius lateat, often fumeft,fupereft Mercurius,quiproculdubio eide quoepaflumpto principiofefe praebebit. Quanqua pluribus uagatur obuolutionibus,cp illa,uel aliquis ex fupra di <flis.IIIudfanccoftatexperietiaprifcoruobferuatoru,q> in fi* gno Libra: minimas faciat Mercurius a Sole digrefsioes,ac ma ioresin eius oppoiito,ut par eft.Non tame hoc loco maximas fed in alqs quibufdam,utpote in Geminis Si Aquario,tempore praefertim Antonini,fecudum Ptolemei fentetiam,qd in nullo alio fidere contingit.Huius reicaulamprifci Mathematici ere