Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/346

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

laterum data; rationes,ut quarum a d,fuerit part. ;oooo. fit e d, qua; cx centro orbis part. 31639. Sed quarum bd fuerit part. j 0000. erat fd talium partium 39^74. Sed fecundum partes quibus eftFD, aequalis ipfiED,nempe ex centro circuli part.

3i639.quarum etiam erat a d, part. joooo. erit reliqua DB,gt.'Si6S$*. hinc dimidia a c,part.9;34i. ac reliqua c D,part.86fSdiftaria centro rum. Quaru aute a c fueric pars una (iue Lx.fcrup.eric qua; ex centro orbis Mercu rqfcrup.xxi.fecud.xx vi. & c D,fcrup. v.fecund. x l 1. Et quaru ac eft joooo. ea* rum eft d f part.3f733.Sd c o 9479. quod erat demon; ftrandu.Scdhtequoq? ma

fnitudines non manent u» icp eaedem, diftant^ plus rimum ab eis,qua? circa me dias accidunt ab(idas,qudd apparentes matutinae Sd ue= fpertinae in illis locis obfer uata? longitudines docet,quales a Theone & Ptolemaro ,pduii tur.Obferuauit enim Theon uefpertinu Mercuri) limi»e anno Adriani xmi.die xvnr.menfis Mefuri.poft occafum Solis, SL funtanatiuitateChriftianni cxxix,dies ccxvi.fcru.XLv.du locus Solis medius effet in gt.xciti.s. id eft, media fere abfidc Mercuri). Vifus eft aut planeta per inftrumentu pcedere Leoa nisBafilifcu,tribuspartibus,& dextante unius, eratep ,ppterea locus eius part.cxix.Sd dodras,Sd maxima eius ucfpcrtina di»-ftantia part.xx vi.8d quadrantis, Alteruuero limite Ptolema: us £ fe ^pdidic obferuatu anno 11. Antonini, xxi.dic mefis Me* furi diluculo,q tempore erant anni Chrifti cxxxvm.dics cc xix.fcrup, xxi, Locus itidem Solis medius part. xcm.fcrup.