Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/347

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

xxxix.a quo maxima diftatia matutina Mercurij inuenit pt. xx.Sd quadratis. Vifus eft em in pt. lxxi i i.& duabus quintis fixaru iphajra:. Repetat ergo acdb dimeties magni orbis,p ab fidas Mercuri) tranfics,qui prius.Et i pu<fio c excitetur ad rc» (flos angulos lineamedrj motus Solis,qua: fit c u,atcp inter c o, (uCcipiacr fignu,in qdefcribaturorbis Mercuri),que cotingat bh,h G,re<flaelinea;.Et coiungaturfg,fh,eF.Propofitu eft ite rum inuenire f punclu,6C ea qute ex centro f o,qua habeat rati» onem ad a c.Quonia enim datus eft angulus c e o.part. xxvr. cu quadrate,&c| fub c e H.part.xx.cuquadrante.Totus igitur h e o part.xL vi.s.dimidius h h F,part.xxlu.&qdrantis.Rcli quus igic qui fub cbf habebit tres ptes,ea ,ppter trianguli c h f reftanguli datur latera cf part. d.xxiiii.&fubtefa f b, /00)4. quaru eft c b aeqlis ipfi a c,part. j oooo.Prius aut oftefum eft,cp tota cd fuerit partiu earunde 94S. du efTet terra in fumma uel infima abfide planetas,erit d f exccfTus, dimeties parui circuli, quecentru orbis Mercuri) defcripferit part.4Z4,&qute ex cen troi F,part.z)i.Hinctota cf r,73<>.SimiIiter 8£ in triangulo h £ F,anguto h redo,datur etia h b f part.xxi u.&quadrantis, e cjbuscoftatFHpt.3947.qrufuerit bf,;oooo. Sedquai^BF fuc= rit )oo)4,qualiu eft etia c sgt.; 0000. erit ipfa f h parc.39f3. Sua pra aut oftenfum eftca fuifle partiu earunde3 f73.cui fit jcqlis FK.EritergoreliquaHKpt^go.maxima differctia elongandis ftellaeab f cetro fui orbis,qua: a fumma S£ infima abfide ad me diascotingit„ppter qua elogationeSJ eius diuerfitatem circa f ccntru orbis fui ftclla inaequales circulos deferibet fecundu di» uerfas diftatias,minima part.3f73, maxima pt.39f3. Inter quas mediam efle oportet 37t>3.quod erat demonftrandum.

Cur digrefliones Mercuri) maiores appareat cirea hexas goni latus,eisqua?inpcriga:ocotingut. Cap.xxvm.

Inc etiam minus mirum uidebitur, quod Mercurius circa hexagoni circuli latera maiores faciat di* grefsiones.cj? in perigazo,quoniam etiam maiores cis quas ia demonftrauimus, ut in una reuolutione