Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/350

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

diameter orbis magni a c B,qui fupra,8i c centro educatur 1 inca mcdij motus Solis c E,ut angulus a c e,partium fit xli i i i,fcru, XLvm.Siini centroparuuscirculus,in quoccntrum eccentri feratur, quod fit f, 6C capiatur b i f angulus, fecundum hypo*

thefim. Duplus ipfi a c e part. Lxxxix.fcru.xxxvi. Si conjungantur e f,e i.Quoniam igi tur in triangulo e c i duo latera data fuii^c i part.^Sl.quarum c e eft foooo. comprtchenden* tia datum angulum BCipart, cxxxv.fcrup.xn. continuum ei qui fub a c e, erit reliquum u i latuspart.jof;.|, Siangulusc e i part.n.fcrup.xLix.quo mi nor eft e ic ipfi ac e.Datur er* go Si c i e part. xli. fcrupul. Lix.Sed Si c i F,qui fucccdit ip fib i f gtiucft xc.fcru.xxim» Totus ergoE iFeftgt.cxxxu ferup, xxm. quem etiam data latera comprehendunt triangu li e f i,nempe e i part. jof^^.SC i f part.2;ji.quarum ac poni* tur joooo.Quibus innotefeie an gulus f e i fcru.L. cum reliquo latere e F,part. jotJ^S.Siqui fupereft c e f angulus partis unius, fcrup*Lix. Capiatur modo circulus paruus l m.cuius dimeti* cnsLMfitpartiujSo. quaru ac fiint joooo.Si circufercmialn fit part. lxx x ix.fcrup. xxx vi.iuxta hypothefim. Si agatur c* is fubtenfa l N,atcj5 n r perpendicularis ipfi l m. Quoniam igi// tur quod ab l n tcquale eft ei,quod fub l m,l r, fecundum qua datam rationem datur uticp ei l r , longitudine part. jSp.fere, quarum dimetiens l m, jSo.fecundum quam lineam redam, fi* ue ei axjualem.Dignofcitur planeta diuulfusab f centro fui or bis,a tempore quo e clinea,A ce angulum compleuerit.Har igi