Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/351

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

ur partes cu adiedxfuerint ipfis 35-73 minima: diftantfa:,coI* ligut hocloco part.3^6i. Cetro igitur f, diftatiaeaut gtiu 3761 defcribatur circulus,& agatur e g,qua: fecet connexa circumfc* rentia in g figno.Ita tamen ut c e g angulus fit part. x vi r. fcru. xx vur.quibus ftella a medio loco Solis elogata uidcbatur, Si coiungatur f g,Si f k,parallelus ipfi c e . Cum aute c n f,angulu reiecerimus a toto c f. g,reliquus fub f e G,parciu erit x v.fcrup. xxix. Hinc trianguli e f g duo lateradata funt e F,part. 70678. & f g, 3762. Angulus quocp f e g part.x v.fcru.xx i x.Quibus conftabitangulusBFG,part.xxxin. fcrup. xtvi.a quodem* pto e f k aequati ipfi c e f relinquitur k f a,Si k g circumferentia part.xxxi.fcrup.xLvn. Diftantia: ftelhca pcrigxo medio fui orbis,qd efi: k, cui fi addatur femicircuIus,coIligiitur part. ccxi. fcrup. XLvn.medq motus anomalia: commutationis in hac obferuatione,quod erat demon Arandum.

Derccentioribus Mercuri) motibusobferuatis, Cap. xxx.

Anc faneuiam huius ftellx curfum examinandi pri fci nobis prxmonftrarunt, fcd ccclo adiuti fcrenio* ri,nempe ubi Nilus,ut ferunt,non fpirat auras,qua les apudnos Viftula. Nobisenim rigentiore pia* gam inhabitantibus,illam commoditatem natura negauit,ubi rranquillitasaerisrarior,acinfuperobmagnam fphxrx obit* quitate rarius finit uidere Mercuriu.Quamuis in maxima So* lis diftatia,fiquidem in Ariete 8i Pifcibus , no oritur cofpedui noftro,necrurfus occidit in Virgine Si Libra,Sed neqj in Can cro,ucl Geminis fe reprxfentat quoq modo,quado crcpufculu nodis folu,uel diluculu eft,nox uero nuncp,nifi Sol in bonam partem Leonis rccefTerit.Multispropcerea ambagibus 8£labo re nos torfit hoc fidus,ut eius errores ferutaremur. Mutuaui* mus propterea tria loca exeis,quxNorimbergx diligerer funt obferuata.Primum i Bernardo V ualthero,R.egiomontani di* icipulo.anno Chrifti m.cccc.xci. v.IdusSeptebris, a media node quincp horis aequalibus per armillas a ftrolabicas ad palli titium comparatas, SiuiditMercuriu in part.xi 11. ^dimidia