Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/355

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

ccflus & rcceiTus circumfer etia l p, fiucangulu fubr, o p,duplu ipfiA CB,part.cxvi.fcru.Lvm.Tuncquocp trianguli redangu Ii a p s,per ratione datam lateru o p ad o s,ficut ;oooo.ad 45*35- * erit ipfum o s,8f.qualium o p,fiueL 0,590,& totau o s Iongitu dine 276, qua: addita minima:diftantia: 35*73.colIigit3S49,Se eundum quam diftantiam in f centro circulus deferibatur h o, ut fit apogzcum commutationis in h figno,d quo ftella diftet p circumferentiam h o praecedentem part.cm.fcrup. lv. quibus defuit tota reuolutio a motu commutationis examinatae, quee erat part.ccLvi.eft^j propterea quifeqtur angulus ef a part» txx vi.fcru. v.fic rurfus in triangulo e f G,duo latera data funt fo,3849,qualiumeft bf, 505*05*. Eritpropterea fbg angulus part. xxi.fcrup.xix.qui cum cef faciat totum ceg, partium xxm.fcru.XLVi.&eftdiftantia apparentis inter centru orbis magni c 8C g planeta,qua: etiam parum differunt ab obferuato. Quod etiamnum tertio confirmabitur,dum poluerimusangus Ium a c B,part.cxx vn. ferup. 1. fiue fequencem b c b,part. l ii. ferup. lix. habebimus rurfus triangulum.cuius duo latera no ca funt, c quarum funt b c, ;oooo. compra:hcndcn*

tia angulum eci ,part. l i i.fcrup. Lix.quibus demon fi ratur c r e anguluseffepart.ni.fcrup.xxxi. 8Clatus 1 e,95-75-,qualium ec, 50000, Et quoniam angulus siFexpraefirudione datur part. xlix. fcru.xx viii. datis etiam compraehenfis lateribus r 1,2555, qualium b r, 95-75*, erit etiam reliquum latus, talium 944 o, 8i angulus ief, fcrupul, l i x. qua: i toto 1 b c dempta, relinquunteum, qui fub ieo, reliquum part. n.fcrup.xxxri. &efi profthaphaerefis ablatiua anomaliae eccentri,qua: cum ad dita fuerit anomalia: commutationis mediae, quam numeraui* mus part. cix.fcrup,xxxm. cum adiecerimus partes ccxvu fecundae,exiuit uera part.cxii.fcrupul.x.Sumaturiaminepi cydioangulus l op,duplus ipfi eci,parc.c v.fcrupul.L viii. habebimus hic quoque pro ratione p o ad o s,ipfum o s, 5*2., uc totaL o s fit 242, qua: cum addiderimus minima: diftantia:

35*75.habemus adaequata 3875*. fecundu quam in cetro f deferi* batur circulus,in quo fumma abfis comutationu fit H,in redam extenfionefada ipfius b f h lineae,atep pro modo anomalia: co