Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/354

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

70000. qbus ftella eminetior fada eft ab f ceiro.Haec cu addita fuerint ptibus 3^3, minimae diftantia?,coll/gut 3868.pra? fente, fecundu quam in r cctro drculus defcribatur h c,coiungatur b a 6C e F,extendatur in reda? lineas b f H.Quonia igitur c k f angu

lus demoftratur part. ii.s. fub g Ec,obferuatus parr. xi 11 81 quartee partis diftami<c ftel la: matutinaea med io Sole. Erit ergo totus f b g part.x v.cu do drate.Sed & ratio b f ad f a tris anguli b f g , ut 703^7. ad 3868 cu angulo eft dato,oftedit no= bis etiaEG Fangulupc.xLix. ferup. vili.Huic 8C reliquus ex terior erit part. LXitii.fc.Liii. quae & toto circulo deduda?, re linquut part. eexe v.fcru. vi u anomalia: comutarioisucrr. Cui fi addas angulu cef, exibit media fqliYcg gt.ccxcvi r, fcr.xxx vn.qua quarrebam*, cui fiadoriatur part. cccxvr, ferup. 1. habebimus fecudaiob feruationis anomalia cornuta donis xqualepart.eeLin.fcru.xxxvhi.qua etia oftedemus effe certa 5£obferuarioi cofonam. Ponamus enim angulu ac e pro modo anomalia: eccentri (ccuda: pt. l vn i.fcru.xxix.Tuc quoqj in triangulo c b i duo latera dantur 1 c, yt,6, qualiu eft b c,7oooo.&angulus eci part.cxxi.fcrup.xxxi. Ettertiu igic latusE r earunde partui 7 0404,atqj angulus cb i,part.m.fcru. xx vm.Similiter in triangulo c 1 r,quonia angulus s 1 f partiu eft cxvm.fcrup.ii i.& latus 1 f, 17yk,qualium eft i'e,7 0404,erit tertiumsF latus taliu 70fo$\atqj fub ief angulus fcrup.LXi.5i reliquus igitur f Bc,part.n.fcrup. xx vn.quie eft profthaphee refis eccetri.quarfy addita comutationis motui medio colligit uera part.ccL vi.fcrup, v,Iam quocp capiamus in epicyclio ac-