Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/357

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

complentur periodi lxiii. fere, qua: colligunt in m.tjcc. lx, annis periodos vi d.xliiii.6£ in reliquis vm4annis & diebus reuolutiones xvi. Proinde in d. lx vm. annis,cc.diebus,

xxxi ii.fcrupulis excreuerunt poft reuolutiones V. d. Lxx.pt. CCL vn.fcrup.Li.quibus differunt obferuata loca, primus ille antiquus i noftro, qua: etiam confcntiunt numeris,quos expo fuimus in tabulis.Dum autem part.xx vm.fcrup.x.coparaue rimusad hoc tepus,qbusapogxu eccetrimotueft,uidebitur in LXin.annisgunugradufuilfemotu, fi modo a:qualis fuerit. Depracficiendis locis Mercurij. Cap. xxxi, VoniS igitur i principio annoru Chrifti ufcp ad ul lima obleruatione funt anni ^Egypti) m. d. i i ii.dies Lxxxvn.fcrup. XLvm.in quibus eft anomalia; comutatiois Mercuri) motus part. lxiii.fcru.xm. rejedis integris rcuolutioibus,qua: du ablata fuerint a pt. cix. fcru.xxxvm.remanctpart.XLvi.fcru.xxiiir. locus anomalie ^mutationis Mercuri) ad principiu anni Chrifti,a qrurfus ad principiuprima:Olympiadisfuntanni^oypti) dcc. lxxv. dicsxu.Stin qbus numerant pt.xcv.fcru. ni. poflintegras re uolutiontt, quae & loco Chrifti deduda mutuata rcuolutione una, remanet ad prima Olympiadem locus part. cccxi.fcru. xxi. HuiC quoqj ad Alexandri mortem in annis ccccli.die* bus ccxl vii. fupputatioe fada puenitlocus ad partes c c xi 11, fcrup.m.

De alia quadamratione acceflus ac receftus, Cap. xxxir. Rius autem quam recedamus 5 Mercurio, placuit alium adhuc modum recenfere priore non minus credibilem, per quem acceflus 8C receftus ille fieri ac intelligi pofsit. Sit enim drculus quadrifariam fc* dus OHKPinF cetro.cui etia paruus inferibatur circulus homo cetrus l M,ac rurfus cetro L.diftatiae uero l f o,aeqli ipfi f G.uel ?H,alius drculus or. Ponatur autem, quod tora ha;c forma cir