Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/358

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

culorum feratur circa r centrum in confequentia,cu fuis o f r,6£ hfp fe&ionibus,quotidic per part. circi ter n.fcrup. vn.quan* tum uidelicct motus comutationis ftella: fuperat telluris motu

in zodiaco,ab apoga:o eccetri ftella:,qua» interim reliquum a g figno motu per o r circulum proprium comutationis fupple ar,fimilem fere motui terreno. Aflumacur etiam quod in hac eademc^ reuolutione, id eft annua cetru orbis o r ftella deferea tis,feraturmotu liberationis perlihdia merru,duplo maiorem eo q? prius pofuiV musreciprocado,ut fupra di&u eft.Quis busficcoftitutis,cu pofuerimus terra me dio motu contra apogeu centri ftella: mo tierisfiC eo tempore centrum orbis,ftella deteretis in L,ipfamue ro ftella in o figno,quae tuc in minima abF diftantia deferibet motu totius minimu circulu,cuius qua: ex cerro fuerit f o , S£ q detnde fequutur. Vt cu terra fuerit circa media abfida, ftella in h fignu cadens,(ccundu maxima ad f diftaniia,defcribet maxi mos anfratftus, nempe fecudu circulu,cuiuscentru cRf. cogrc et enim tuc deferes qui o r,cu g h orbe propter unitate centri in F,hinc perge te terra in partes periga:i,& cetro orbis or, in alte rum extremoru.tjd eft m,attollit etiaorbis ipfe fiipra g k , atep ftella in r incidet rurfus in minima diftantia ipfi f , Si accidet ei qua: i principio.Cocurrut enim hic tres reuolutioes inuice a:» quales,utpote,terrae in apogaeu orbis eccentri Mercuri]. Libra tio centri fecundu l m diametru,atcp plancta: sb f g linea in ean dem,a quibus folu differt motus fedtionu g h,k p, ab abfide cen tri,uti diximus.lta fane circa hoc fidus,& tam admirabili uaric tate IuGt natura,qua tame ordine perpetuo, certo, & immutabi li cofirmauit.Sed eft hic animaduertendu,qu6d in medrjs fpaa cijsquadrantu g h,k p,fidus nonpertranfit abfqjlongitudinis diffcrentia,fiquidem centrorum diucrfitas interueniens , nccef fario faciet profthaphaerefim aliquam,fed obftat centri illius inftabilitas.Si enim,uerbi gratia, cetro in L.pcrmanente,ftella ex o procederet,maxima circa h admitteret differctia modo