Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/359

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

cccctrotctis fl* Sed exaffiimptisfequitur,qu6d ftella ex opro grefia orditur quidem promittite» differentiam,quam f v cen* trorum diftantia habet efficere. Sed accedente centro mobili ad f medium,detrahitur magis ac magis promiffc diuerlitati, fruftraturfcj? adeo, ut circa medias hp k&iones tota euanefeat, ubi maxima debebat expe<ftari.Et nihilominus,quod fatemur, fa&a etiam parua fub radqs Solis occultatur, Atq? in Oriete uel Occidente fidere matutino uefpertinouc Jion cernitur, penitus fub anfra&ibus circuli.Et huc quidem modum praeterire nolui mus,non minus rationabilem priori, quiqj circa latitudinum dilceiTus apertifsime u(u ucniet» De tabulis profthaphaerefeon quincp errantium ftellarum, Cap, xxxm,

JEede Mercurq accaeterorum errandum ftellarum motu aequalitatis & apparentiae lic demonftrata, Si numeris expolita funt,quorum exemplis ad quaeli* bet alia loca,diff erentias motuum calculandi uiapa tebiqatqj ad hunc ulum Canones parauimus, cuicp proprios, fex ordinum,uerfuum uero xxx.per triades graduum uti fole mus.Primo,duo ordines numeros habebunt communes ,tam anomalia: cccentri quam commutationu»T crtius profthaphae reles ecccntri collegas, totas inquam differentias,quae cadunt inter aequalem diuerfum^ motum illoru orbium» Quarto feru pula proportionum,quae funt fexagefimac, quibus commuta* tiones ob maiorem minoremlie terrae diftantiam augentur uel minuuntur»Quinto profthaphaerelesipfae, quae funt commu= tationesin fumma ablide cccentri planetae,ab orbe magno con tingentes.Sexto Si ultimo exceffus,quibus fuperant eae, quae H unt in infima abfide eccentri,8C funt Canones ifti