Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/370

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Quomodo horum quinqj fiderurn loca numerentur in longitudine. Cap. xxxim.

Er hos ergo Canones fic a nobis expolitos, horum quincp errantium fiderum loca longitudinis, abfqj difficultatenumerabimus.Eft enim in omnibus his idem fere fupputationis modus, In quo tamen illi exteriores a Venere & Mercurio aliquantulum differunt, Pri= us ergo dicamus de Saturno, loue, Si Marte,Quorum calcula tio taliseft,ut ad tempus quodlibet propoficum quaeratur me* drj motus,Solis inquam fimplex,S£ coroutationis plancta:, per modum fupra tradirum.Deinde locus fummae abfidis eccentri planetae,auferatur a loco Solis fimplici,atcp ab eo quod reman ferit,commutationis anomaliam,quod deinde reliquumfuer ric,eft anomalia eccentri ftella:, cuius numerum inter commu? nes quarremus,in alterutro primorum ordinum canonis, 8i ex aduerfo in tertia columnella capiemus aequationem eccentri,8i fcqucntia fcrupula proportionum. yEquationem hanc addes mus anomalia: commutationis, Si auferemus ab anomalia ec* centri,li numerus quo intraucrimus in prima ferte repertus fue rit,&econuerfb auferemus ab anomalia commutationis, 6i ad? demus anomalia: eccemrijfi'ordinem tenuerit fecundum, qdqj colletflumre!i<flumue fuerit,erunt anomalia: commutationis Si eccentri aequata:, feruatisinterim fcrupulis proportfonu in ufum mox dicendum.Porrd anomaliam commutationis fic ars quatam qua:remus etiam inter priores numeros communes, ac e regione in quinta columnella,commutationis pro fthapha: refim capiemus cum eius excdTu in fine appofito,i quo exceffu accipiemus partem proportionalem iuxta numerum fcrupulo? rum proportionum, quam femperaddemus profthapharrefi, 8i colliget uerum plancta: commutationem,auferedam ab ano? malia commutationis arquata, fi ipfa minor fuerit femicirculo, uel addendam in femicirculo maiore. Ita enim habebimus ue» ram apparentem^ a Solis loco medio fteilardiftantiamin pra: cedentia,quam cum a Sole reiecerimus,reIinqueturlocus ftclle