Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/371

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

quacfitus, ad non errantium fpha:ram.Cui demum fiprarcef-fio a:quinodiorum appofita fuerit,i fedione uerna locum eius deternrinabit.In Venere di Mercurio pro anomalia eccentri eo utimur,quodafummaabfideadlocum Solis medium exiftit, per quam anomaliam adaequamus motum commutationis di ipfam eccctri anomaliam, uti iam didumeft.Sed profthapha: refis eccentri una cum parallaxi aquata,fi unius fuerinraffedio nisuri fpeciei, fimul adduturuel aufer ut ur a loco Solis medio. Sin autem diueriatum fuerint fpecierum,auferatur a maiore mi nor,6C cum eo quod reliquum fuerit,fiat quod modo diximus, fecundum maioris numeri proprietatem adiediuant uri ablati uam,& exibit eius qui quaeritur locus apparens. De ftationibus &repedationibus quinqj errantium fiderum, Cap, xxxv*

D rationem quoq; motus.qui fecundum longitudinem eft, pertinere uidetur,ftationum, regrefsio* num,& repedationum eorum,notitia ubi,quando,

quantacc^ fiant.De quibus etiam non pauca trada<=

runt Maihematici,pra:fertim Apolonius Pergarus,Sed eo mo do quali unadutaxat ina:qualitate,& ea qua refpedu Solis ftel laexpfa; mouerentur.quam nos commutationem diximns, pro pter motum orbis magni terrae. Quoniam fi ftellarum circuli, fuerint orbi magno terra: homocetri, quibus difpari curfu ftel lx feruntur omnes in eafdem partes,hoc eft,in confequenria,8C aliqua ftella in orbe fuo, Si intra orbem magnum, ut Venus Si Mercurius uelocior fuerit quam motus terrae, ex qua adaqua: dam reda linea.fic fecet orbem ftella:,ut aflumpta ipfius fedio nis in orbe dimidia, ad eam quae a uifunoftro,quod eft terre ufq? ad inferiorem, repandamq? fedi orbis circumferetiam ra* tionem habeat,quam motus terra: ad ftella: uclodtatem. Fadu tunc fignum a fic ada linea,ad perigaeum circuli ftella: circum= ferendam difeernit repedationem a progrelTu.adeo ut fidus in co loco conftitutum,litationis faciat a:ftimationem. Similiter incaeteris tribus exterioribus,quorum motus tardior eft uelo