Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/399

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


gulo a k b,duobus lateribus ak,ke datis,k retfiucoprehcnden tibus,datur angulus k a Erelpondensdeuiationi ad b r circum fcrentiam,quam quxrcbamus,quaeetia parum difccrnitur ab obferuatis.Similiter in alqs Si circa Venere faciemus, cofigna bimuscy in Canone fubfcris bendo. Quibus fic expolitis, pro eis quae inter hos funt li« mites deuiationibus tam Ve neri quam Mercurio Sexage* limas fiue ferup .proportionu adaptabimus. Sit enim circu« lus a b corbis eccetri Veneris uel Mercuri), fintep a c nodi hui9 latitudinis motus, b lineg maximae deuiationis, quo fa*

<?io centro circulus paruus de= feribatur d f g,cuius dimeties dbf (itpertranfuerfum,per quem contingatlibratio deuiatio= nis.Et quoniam politum e fi:,quod exiftete terra in apogsco uel perigaeo orbis eccentri ftella:,ipfa ftella maxima faciat deuiatio nem,nempe in f ligno,& circulus ipiam deferens tunccirculu paruu tangebat in F.Sit modo terra utcucp remota ab apogaeo uel perigaeo eccetri ftella:,fecudu que motu capiatur limiliscir cumfcretia parui circuli.qua: fit f g,& deferiptus a g c circulus,q ftellam defert paruu circulu,fecabit Si eius diametru in b. Sitcp ftella in x,eritq? e k circumferetia ipfi o f fimilis iuxta hypothe fim,aga t etia k l ppcndicularis ad a b c circulu.Propofitu eft ex f g,e k,8C b E.inuenire magnitudine k L,id eft diftatia ftellg ab abc circulo.Quonia em p f gn'rcufefentia,erit s a data, tancjj re<fia minime differes a circulat i,Si e f fimiliter in ptibus, qbus b f tota,& reliq b s.Eft autB f ad b E,ficut fubtefa dupli c b quas drangulu ad fubtefam dupli c K,atqj b b ad k L.Si igit ad nume 7u6o.pofuerimus,& b f,etia qug ex cetro c b,habebimus etia b b in eifde,qux cu in fe multiplicata fuerit,Si procreatu p 6 di-uifum,habebimus k d fcrup.proportionu b k circuferetia: qua: lita. Qua: etiJ adfignauimusCanoniquinto,# ultimo loco,ut fequitur.