Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/398

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


parte fui orbis ftclla fuerit. At in Mercurio cum (latuerimus an gulum b ag dodrantem uniusgradus, «a BadBG,ut;oooo ad ^j.atqiABCj;f7j.5i reliquum a e,6Sa7. habebit qui fubcAD angulus fcrup.xxxm,EAFaute,fcrup.prope LXX.Defuntigi tur illic fcrup.xn.hic abundant ferup. xv. at= tamen hx differentia: fub radijs Solis fere ab fumutur,priufquam confpedui noftro emergat Mercurius,quamobrem apparentem fo= lummodo eius deuiatione fecuti funt prifei, quafi fimpliccm.Si quis nihilominus etiam la tentes illos fub Sole meatus laboris minime ptefus exacla ratione fequiuoluerit.qmodo id fiat hoc modo offendemus. Id autem exem pii gratia in Mercurio,eo qrinfigniore faciat deuiationequii Vcnus.Sit em a b rcifla linea in fctflioe comunt orbis ffcllx 8C figniferi, dii terra quxfita fuerit in apogxo uel pcrigxo or bis ftell£.PonamusautAB lineam abfqjdifcri mincpart.70000. quafi longitudinem media inter maximam minimamqj,ut circa obliqua tionem fecimus. Defcribatur ante circulus o e r,in c centro,orbi eccentro parallelus fecundu cb diffantiam, in quo parallelo ffclla tucmaximam deuiationem facere intelligatur,& fic dimetiens eius d c r,quam etia oportebat effe ad a bambx linex in eode plano, ad orbem ffcllx recfto.Affumatur ergo e f circuferetia part.ucr bi gratia,x l v.ad qua ferutamur ftellx deuiationem.S: agatur perpcdicularcs b g ipfi c F,SCad fubieiftu orbis planu e k,g e,co nexafcj; h k , copleatur parallelogrammu rc<ffangulum,& coiun gantur a e,a k,e c . Cum ergo b c fuerit in Mercurio fecundum maximam deuiationem part. jjj.qualiu fit ab, joooo, quarueft etiam c E,35>j,eftq? triangulu redangulu datoruanguloRi.erit etia latus e G,fiue k h earundem z ?i6,(ed ablata b »,qux xqua= Jiseftipfi EG,fiuecG,relinqturAH,7474.Trianguliigic ah k, datoru Iateru retftu h angulum coprehcndentiu erit fubtefa a k 7SS<?*fedxqualis ipfi cB,fiueg H,cfttaliufjf Jgitur&fatrian