Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/404

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Denumeratione latitudinum quinq; errantium. Cap, ix»

Odus autem fupputandarum latitudinum quincp ftellarum erraticarum per has tabulas eft. Quos ' niam in Saturno,Ioue,& Marte anomaliam ecccn*

tri diferetam, fiue tequatam, ad numeros commu

nes comparabimusJMartis quidem fuam qualis fuerit, louis autem fatfta prius ablatione xx.partium,Saturni uero additis l. partibus. Quae igitur occurrunt e regione fexagefimae, fiue fcrupula proportionum ultimo loco polita notabimus. Simili ter per anomaliam commutationis diferetam, numeru cuiufcp proprium,capiemus adiacentem latitudinem: primam quide atqj Boream,fi fcrupula proportionum fuperiora fuerint, qd accidit dum anomalia ccccntri minus quam xc. ucl plulquam ccLxx.habucrit.Auftrinam uero Si ac fequentem latitudinem fi inferiora fint fcrupula proportionum, hoc eft,fi plus xc. uel minus ccLxx.partes.in anomalia cccentri, qua intratur,fuifi» fent.Si igitur alteram harum latitudinum per fuasfexagefimas multipliccmus,prodibitacirculo fignorum diftantiain Borea am ucl Auftrum,iuxtadenominationem circulorum afiumpto rum.Scd in Venere Si Mercurio aflumenda: funt primum per anomaliam commutationis diferetam tres latitudines,dedinati onis,obliquationis,& deuiationis occurrcn tes, qua: fcorfim fi* gnentur,nifi quod in Mercurio resciatur decima pars obliqua tionis,fi anomalia cccentri Si cius numerus inucniatur in fuperi ori parte tabula:,uel addatur tantundem fi in inferiori,&rcli« quum ucl aggregatum ex eis feruetur.Earum uero denomina* tiones,an Boreae Auftrina?ue fuerint, funt difcerncndx.Quoni am fi anomalia commutationis difereta fuerit in apogxo iemi circulo,hoc eft,minor xc.ucl plus ccLxx.eccentri quoep ano malia minor fcmicirculo; Autrurfus fi anomalia comutatiois fuerit in circuferetia perigara,nempe plus x v.ac minus cclxx. Si anomalia eccentrifemicirculo maior,erit declinatio Veneris Borea,Mcrcurq Auftrina.Si uero anomalia commutationis in perigeea circumferctia exifteme,cccentri anomalia fcmicirculo