Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/71

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

observandae per indicem illum sive Kylindrium e centro cadentes, adhibita re quapia circa subiectam quadrantis circumferentiam: ut locus umbrae certius teneatur, & adnotabimus quam accuratissime in partibus & scrupulis. Nam si hoc fecerimus, circumferentia quae inter duas umbras signata, Sol Sticialem & Brumalem inventa fuerit, tropicorum distantiam, ac totam signiferi obliquitatem nobis ostendet, cuius accepto dimidio, habebimus, quantum ipsi tropici ab aequinoctiali distant, & quantus sit angulus inclinationis aequinoctialis ad eum, qui per medium signorum est circulum, fiet manifestum. Ptolemaeus igitur intervallum hoc, quod inter iam dictos limites est Boreum & Austrinum depraehendit partium. 47. ferup, primorum 41. fecundorum 40. quarum eft circulus 360, prout etiam ante fe ab Hypparcho Si Eratofthene reperit obs feruatumt iuntep parces 7;'. quarum totus circulus fuerit 83. Si exinde dimidia differentia, qua: partium eftz3.icrup.pri*! morum yj, fecundorum 20. conuincebat tropicorum ab «equi* nodtiali circulo diftantiam, quibus rirculus eft pardum 360. Si angulum fe&ionis cum fignifero. Exiftimauit igitur Ptole* mxus inuariabiliter fic fehabere,Sipermanfurumfemper. Ve rumab eo temporeinueniunturhte continue decrcuiile ad nos ufep, Reperta eft enim iam a nobisSialrjs quibufdam coeta. neis noftris diftantia tropicorum partium eile non amplius 4 6.8i ferup. primorum yS.ferc, Si angulus fecftionis partium 23. ferup. 2$. Si duarum quintarum unius, ut fatis iam pateat mo bilem effe etiam (igniferi obliquationem,de qua plura inferius, ubi etiam oftendemus coniedlura iatis probabili, nunquam ma ioremfuifle partibus23,icrup.5*2,nec unquam minoremfutus ram part.23.fcrup,23, DecircumferentijsSiangulisfecantiumfefecirculoru,a:quinos (ftialis,(igniferi,8i meridiani,e quibus eft declinatio Si afeen fio refta, decg eorum fupputationc. Cap, 111. Vod igitur de Finitore dicebamus ab ipfo oriri Si occidere mundi partes,hoc apud circulum meridia*