Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/92

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


oriturmofcetur enim A F declinatio & propter angulum obfigB tatis fphxre A F B & F B rcliqua.In triangulo autem BFL ,angulus B F L ex fuperioribus datur,& FBL redfus cum latere v B : datur er go latus FHL quxf!tum,uel aliter ut infra. De angulo fedtionis (igniferi cum horizonte. Cap, x. Ignifer praeterea circulus obliquus exiftens ad axem fphserg uarios efficit angulos cum horizonte.Quod enim bis erigaturad iplum ijs qui inter tropicos ha* bitant,iam diximuscirca umbrarum differentias. Nobis autem fufficere arbitror, eos duntaxat angulos demon* ftrafle,qui Hetcrofcqs habitatoribus,id eff nobis feruiut, equi busuniuerfaliseorum ratio facile intelligetur. Quod igitur in obliqua fphacra, oriente «cquinodlio iiucprincipio Arietis,!!* gnifer circulus tanto inclinatior fit,uergatcpadhorizonta,qiian tum addit maxima declinatio Auftrina, que in principio Capri corni exiftit,mcdiumtunccxlumtencnte,ac uicifsim cleuatior maiorem efficiens angulum oricntalcmtquando principium Li brac cmergit,& Cancri initiummediu cxli tenet, fatis puto ma« nifeftum.Quonia tres hi rirculi,acquino(ffialis,i!gnifer, 8£ hori zon,per eandem fectionem communem congruunt in polis me ridianidrculi,cuiusinterceptse per illos circumferentia; angulu illum orientalem patefaciunt,quantusipfecenfeatur.Vtautem ad cxterasquocp figniferi partes uiapateatdimenftonis.Sitrur fus meridianus circulus A B C D.medietas horizontis B E D:medietas autem (igniferi A K c,cuius utcuncp gra dus oriatur in B,propofitumeff nobis in* uemrc angulum A B B quantus iplc, fecun* 3 dum quod quatuorredli funt CCCLX . Cu ergo datur oriens B,datur etiam ex prxee dentibus,quod cxlum mediat,atqj A E cir cumferentia cum A B altitudine meridia* na. Et quoniam angulus A B E redlus cft.da tur ratio fubtenix dupli A B,ad fubtenfam dupli A B,(icut dimeti entis fpha?rg ad fubtenfam dupli cius qux angulum A E B metit: