Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/91

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

ITa quidem dierum & noctium magnitudine & differentiis expositis, oportuno ordine sequitur expositio ascensionum obliquarum, quibus inquam temporibus dodecatemoria, hoc est zodiaci duodenae partes vel quaelibet aliae ipsius circumferentiae attolluntur: cum non sint aliae ascensionum rectae & obliquae differentieae, quàm diei aequinoctialis & diversi, quales exposuimus. Porrò dodecatemoria mutatis animantium, quae stellarum sunt immobilium nominibus, ab aequinoctio verno initium capientes, Arietem, Taurum, Geminos, Cancrum, & reliqua ut ex ordine sequuntur adpellarunt. Repetito igitur maioris euidentiaecau- fa meridianoorbe A B C D , cum femicirculo ABC arquinodiali,& horizonte B E D , qui fe fecent in B figno. Aflitmatur autem in H cquinodiu,per quod fignifer FHI circulus, fecet finientem in L,per quam (cdioncm 4 po lo K aequinodialis defcendat quadrans ma- gni circuliKLM. Ita fancapparet,quod cum circumferentia zodiaci H L,attollitur in H B ae- quinoctialis , fed in fphaera reda afcendcbat cum HEM harum differentia eftipfaEM,qua antea dcmonftrauimuseffedimidia dieiaeq nodialis & diuerfi differetia: fed q illic adrjci ebatur in dcdinatide Borea,hic aufertur,ac uicifsim additur in Auftrina,afcefioni redae, ut obliqua prodeat,8£proinde quan* lifper totum fignualiafiefignifericircumferentia emergat,fiet manifeftum per numeratas afcenfiones 5 principio ufcp ad fine. Ex his fequitur, qudd cum datus fuerit gradus aliquis figniferi, qui oritur ab xquinodio fumptus, dat etia is qui caclu mediat. Qtn cu datu fuerit L pundu,eius q eft p mediu fignoru orietis, 3£ declinatio penes H L,diftantia ab aeqnodio,8£ HEM afcefio re da,ac tota AHBM femidiurna circuferentia. R.ehq igit A H dat, qeft afcenfio redaipfius F H,quae etia datur per tabula,fiue cp angulus fedionis A H F datur cu latere A H,& qui fub F A H redus. Itaqj tota figniferi FHL circumferentia inter orientem caclumqj mediantem gradum datur. Viceuerfa, fi qui caelum mediat pri us fuerit datus,utputa F H circumferentia: fciemus etiam eu qui