Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/98

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

De ufu harum tabularum. Cap; xi. Sus autem tabularum iam patet ex demonftratfs, Quoniam fi cum gradu Solis cognito, acceperimus aicenfionem redam, eiqj pro qualibet hora aequali quindena tempora adiecerimus,reiedis integri cir* culi cccLX.partibusfi excreucrint,quodreIiquum fuerit afeen- fionis reda?,gradum figniferi in medio cado fc<oncerncntem, ofiedct ad horam a meridie propofitam. Similiter fi circa alcen fionem obii quam regionis tuar idem feceris, gradum figniferi orientem habebis ad horam ab ortu Solis affumptam. In ftellis etiam quibulcuncp,qua? extra circulum lignorum funt,quarum afcenfio reda conititerit,ut fupra docuimus,dantur per Cano* nes hos gradus figniferi,qui cum ipfis per eandem afcenfionem reda a principio Arietis caelu mediant, atq? per alcenfione ob* liqua ipforu, quigradus figniferi oriatur cu ipfis,prout afcefio nes & partes fignileri fefe proferunt e regione tabularum. Pari modo fed per locum femper oppofitum operaberc circa occa* fum.Prxtereafiafcenfioni redae qua: cadum mediat addatur quadrans circuli,quod inde colligitur,eftafcenfio obliqua ori* entis. Quapropter per gradum medq cjli datur etiam is qui ori tur,& i conuerfo.Sequitur tabula angulorum fignifericum ho* rizonte,qui fumuntur per gradu figniferi orientcm.quibus etia intclligitur,quantu nonagefimus gradus figniferi ab horizote •eleuet, qd inedinfibus lolaribus maxime elt fcitu necelfarium. De angulis 8C circumferentes eoru, qui per polos horizon tis fiuntad eundem circulum fignorum. Cap. xn. Equitur ut anguiorum ii circumfcretiarum, qua: in fedionibus figniferi cum qs qui per uerticem funt horizontis,exponamus rationem, in quibus eftalti tudo fupra horizonta. Atqui de meridiana Solis al- titudine,fiue cuiuslibet gradus figniferi cadum mediantis,&an gulo fcdionis cum meridiano,fupra expolitum eft, cum Si ipfe