Pagina:Ruffhead - The Statutes at Large, 1763.djvu/486

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
440 Cap. 15. Anno secundo Henrici IV. A. D. 1400.
CAP. XV.
Ex Rot. in Turr. Lond.

ITEM cum domino nostro Regi ex parte Prelatorum & cleri regni sui Anglie in presenti parliamento sit oftensum quod licet fides catholica super Christum fundata & per Apostolos suos & ecclesiam sacrosanctam sufficienter determinata declarata Si approbata hactenus per bonos ac sanctos & nobilislimos progenitores & antecessores dicti domini Regis in dicto regno inter omnia regna mundi extiterit devotius observata & ec- clesia Angiicana per predictos inclitiilimos progenitores & antecessores suos ad honorem Dei Si totius regni predicti laudabiliter dotata Si in suis juribus & libertatibus sustentata absque hoc quod ipsa fides seu dicta ecclesia per aliquas doctrinas perversas vel opiniones iniquas hereticas vel erroneas lesa suerat vel graviter oppresu seu etiam perturbata nichilominus tamen diversi perfidi & perversi cujusdam nove secte de dicta fide sacramentis ecclesie & audroritate ejusdem dampnabiliter sentientes & contra legem divinam & eccle- sisfticam predicationis officium tenure usurpantes diversas novas doctrinas & opiniones iniquas hereticas & erroneas eidem fidei ac sanctis determinationibus ecclesie sacrosancie contrarias perverse & malitiose infra dictum regnum in diversis locis sub simulate sanctitatis colore predicant & docent hiis diebus publice & occulte ac de hujusmodi fscta nesandisque doctrinis & opinionibus conventiculas & confederationes illicitas faciunt scolas tenent & exercent libros conficiunt atque scribunt populum nequiter instruunt & informant & ad seditionem seu insurrectionem excitant quantum possunt & magnas diffenfiones & divisiones in populo faciunt ac alia diversa enormia auditui horrenda indies perpetrant Si committunt in dicte fidei catholice & doctrine ecclesse sacrosancte subverfionem divinique cultus diminutionem ac etiam in destructionem status jurium & libertatum dicte ecclesie Anglicane per quas quidem sectam falsasque Si nephandas predicationes doctrinas & opiniones dictorum perfidorum & perversorum nedum maximum periculum animarum verum etiam quamplura alia dampna scndala & pericula eidem regno quod absit poterunt evenire nisi in hac parte per regiam majestatem uberius Si celerius succurratur presertim cum diocesani dicti regni per suam jurisriictionem spiritualem dictos perfidos & perversos absque auxilio dicte regie majestatis suffcienter corri- gere nequeant nec ipsorum malitiam refrenare pro eo quod dicti perfidi & perversi de diocesi in diocesim se transferunt & coram dictis diocesanis comparere diffugiunt ipsosque diocesanos & suam jurisdictionem spiritualem ac claves ecciesie & censuras ecclesiasticas despiciunt penitus & contempnunt & sic suas nephandas predicationes & dodtrinas indies continuant & exercent ad omnem juris et rationis ordinem atque regimen penitus destruendum. Super quibus quidem novitatibus & excessibus superius recitatis Prelati & Clerus su- prauicti ac etiam communitates regni in eodem parliamento existentes dicto domino Regi supplicarunt ut sua dignaretur regia celsitudo in dicto parliamento providere de remedio oportuno qui quidem dominus Rex premissa ac etiam dictorum inclitissirnorum progenitorum & antecessorum suorum laudabilia vestigia gratiose considerans pro conservatione dicte fidei catholice & sustentatione dicti cultus divini ac etiam pro salvatione status jurium & libertatum dicte ecciesie Anglicane ad Dei laudem ipsiusque domini Regis meritum ac totius regni predicti prosperitatem & honorem & pro hujusmodi dissensionibus divisionibus dampnis scandalis & periculis imposterum evitandis & ut hujusmodi nephande secte predicationes doctrine & opiniones cessent decetero & penitus destruantur ex assensu magnatum & aliorum procerum ejusdem regni in dicto parliamento existentium concessit ordinavit & statuit decetero firmiter observari quod nulius infra dictum regnum seu alia dominia sue regie majestati subjecta predicare presumat publice vel occulte absque licentia loci diocesani petita primitu; & obtenta curatis in suis propriis ecclesiis & personis hadtenus privilegiatis ac aliis a jure canonico concessis duntaxat exceptis nec quod aliquis decetero aliquid predicet teneat doceat vel informet clam vel palam aut aliquem librum conficiat seu scribat contrarium fidei catholice seu determina- tion! ecciesie sacrosancte nec de hujusmodi secta nephandisque doctrinis & opinionibus conventiculas aliquas faciat vei scolas teneat vel excrceat quovismodo ac etiam quod nulius impofterum alicui sic predicanti aut tales vel consimiles conventiculas facienti seu scolas tenenti vel exercenti aut talem librum facienti seu scri- benti vel populum sic docenti informanti vel excitanti quomodolibet faveat nec ipsorum aliquem manute- neat aliqualiter vel sustentet & quod omnes & singuli aiiquos libros seu aliquas scripturas de hujusmodi nephandis doctrinis & opinionibus habentes omnes hujusmodi libros & scripturas loci diocesano infra qua- draginta dies a tempore proclamationis istius ordinationis & statuti liberent seu liberari faciant realiter cum effectu. Et si que persona vel persone cujuscunque sexus. status vel conditionis existat vel existant de- cetero contra dictam ordinationem regiam & statutum predictum in premissis vel aliquo premissorum fecerit vel attemptaverit fecerint vel attemptaverint vel hujusmodi libros in forma predicta non liberaverit vel libe- raverint tunc loci diocesanus in sua diocesi ipsam personam in hac parte diffamatam vel evidenter suspectam se i ipsas personas diffamatas vel suspectas & ipsarum quamlibet possit auctoritate dictorum ordinationis & statuti facere arestari & sub salva custodia in suis carceribus detineri quousque de articulis ei vel eis impositis in hac parte canonice se purgaverit seu purgaverint vel hujusmodi nephandas sectam predicationes doctrinas & opiniones hereticas & erroneas abjuraverit vel abjuraverint prout jura ecclesiastica exigunt & requirunt Ita quod dictus diocesanus per se vel commissarios suos contra hujusmodi personas sic arestatas & sub salva cu- stodia remancntes ad omnem juris effectum publice & judicialiter procedat & negotium hujusmodi infra tres mense; post dictam arestationem impedimento legiti i o cessante terminet juxta canonicas sanctiones Et si aliqua persona in aliquo casu superius expressato coram loci diocesano seu commissariis suis canonice fuerit convicta tunc idem diocesanus dictam personam sic convictam pro modo culpe & secundum qualitatem de- licti possit in suis carceribus facere custodiri prout & quamdiu discretioni sue videbitur expedire ac ulterius

tandem personam preterquam in casibus quibus secundum canonicas sanctiones relinqui debeat curie seculari

ad