Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/153

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


SERIES ET (xENEALOGIÆ REGVM DANOUVM.

��FORTALE.

��T.

��Lil de ældste Forsøg paa dansk Historieskrivning hører ogsaa nogle Ko n gelister, hvoraf enkelte, i det mindste for visse Partiers Vedkommende, udvider sig til kortfattede Kongekrøniker ^). Af disse, for saa vidt de er skrevne paa Latin, udgives her de vigtigste; hvad der yderligere findes af den Slags, fortjener, efter mit Kendskab dertil, ingen Paaagtelse. De fleste er blevne til i Valdemarstiden; en vis Særstilling indtager dog den første og den sidste.

I. Series regum Danie ex Necrologio Lundensi er den ældste; men med den har det sit ejendommelige Forhold, angaaende hvilket jeg henviser til Landsarchivar Lauritz Weibiills Afhandling om N. L. i: Historisk Tidskrift for Skåneland, IV. Bd., S. 259 ff"., specielt S. 277-79 (Lund, 1910-13); her tales ogsaa om tidligere Behandlinger af dette Stykke, og efter Weibulls Undersøgelser herom anser jeg det for ufornødent for mig at komme ind paa denne Sag. Det er klart, at den første Ophavs- mand til denne Liste aldeles ikke har tænkt paa at opstille nogen fuldstændig Kongeliste; Overskriften Nomina Regum catholiconim etc, som findes øverst paa første Blad (fol. 124'") i en særlig Af- deling af Necrologium, viser, at han kun har villet opstille en Liste over de danske Konger, der har været Christendommens Fremmere og Kirkens Velgørere; denne Liste omfattede fra først af (skrevet med en Haand fra Beg. af XII. Aarh.) kun de 5 Konger fra Sven Estrithsøn til Erik Egothe, men siden har samme Haand

��*) Undersøgelser om de gamle Ivongelister findes lios A. D. Jørgensen: Bidrag til Nordens Historie i Middelalderen, Kbhvn. 1871, S. 196—99. S. 209 ff., 215 ff. — Axel Olrik: Forsøg paa en Tvedeling af Kilderne til Sakses Oldhistorie. Kbhvn. 1892, S. 90 ft'.

10*

�� �