Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/19

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


CHRONICON ROSKILDENSE 13

cionem); 25,21 sq.; 27, 9sq.; 28, 10 (nec for non); 31, 12 (sepelitur). Den falske Læsemaade hos ham 22,21 (iillhnu) skyldes formodent- lig en Misforstaaelse af Kompendiet ult, men er ogsaa foranlediget ved, at han har savnet et til deinde svarende nyt Adverbium, p. 19,23; 24,18 og 33,16 har han forvekslet Kompendierne for deus og dominiis; p. 20,8 har han overset et alnnndeligt Kom- pendium. Ganske vilkaarlige og unødvendige er hans Ændringer 24,1; 25,3 {Is vir erat); 25,7 {et ipse til qui); 25,13; 27,11 {erat Haraldo); 28, 20; 32, 3 {vir is erat). Lakunen p. 23, 8 f. og 31, 21 ff. skyldes sikkert blot en Skødesløshed af Stephanius; ligeledes Ude- ladelsen af nomine 24,7; af vero 27,18; af maxime 28,8. Skødes- løshedsfejl er ogsaa iniustam (for infinitam) p. 27,15; dictum (for indicium) p. 28,15; sublevavit p. 29,24.

Chronicon Roskildense blev første Gang udgivet af E. .1. de Westphalen i hans Monumenta inedita Rerum Gernianicarum, præcipue Cimbricarum et Megapolensium, Tom. I, p. 1408—18, Lipsiæ 1739. Haandskriftet H var hans Kilde; men den Afskrift derefter, han har overgivet til Trykkeriet, maa, da H er let læse- ligt, have været meget slet, eller ogsaa har Sætteren og Korrektur- læseren gjort deres Sager daarligt; i ethvert Fald vrimler Udgaven af Fejl og er ganske ubrugelig; der er kun gjort een fortræffelig Textrettelse (p. 26, 1 1 eruditus istdf. crudelis), og et Par Smaa- rettelser til er antagelige. Lappe nberg meddelte efter H en Del Rettelser til den slette Text i Archiv fur Staats- und Kirchen- geschichte der Herzogthiimer Schl. Holst. Lauenb. Bd. 2. S. 194 ff. Altona 1834. Den næste Udgave var J. Langebeks i Scriptores Rerum Danicarum Tom. I, p. 373—87, Hafniæ 1772; han be- nyttede dertil O som Kilde, og Texten er her langt bedre, men han har dog paa sine Steder ladet Westphalens Udgave faa en skadelig Indflydelse paa den. En Del Stykker af Krøniken udgav G. Waitz paa Grundlag af K i Monumenta Germaniæ Historica, Tom. XXIX, p. 21-26.

En dansk Oversættelse af Skriftet (efter Langebeks Text) er givet af Jørgen Olrik: »Den ældste Danmarkskrønike«  (udg. af Selskabet for Historiske Kildeskrifters Oversættelse), Køben- havn 1898.

�� �