Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/319

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


COMPENDIVM SAXONIS. LIB. VII 301

Qiiod Haldanus audiens victam Sweciam reliquil ae in Daniani feslinauil; sicque Ericus in Sweciam est reuersus. Ilerum Haldanus in Sweciam regrediens occultauil classem in quodam sinu, duabus aulem {naiiibiis} obuiam Erico venit; quem dum Ericus .X. nauibus insequerelur, paulalim Haldanus per am- ^ fraclus fugil, quousque insequentes per classem eius inclu- derentur. Captus igitur Ericus ae interrogatus, an seruus viuere vellet, elegit magis mori quam seruitutem subire; igilur compeditus et ad loea bestiis peruia relegatus morlem ineurril.

V. Haldanus igilur habens dominium Danie el Sweeie lo Iribus honesla/is gradibus preeminebal; nam rex eral el pugil maximus, insuper el palrio more (condendorum) poemalum pericia diserlus. Qui, audiens duos piralas forlissimos, Tokonem el Amundum, prouincias infeslare, eos marino bello consumpsil. Aceidil posl hoc quendam nobilem Sweeie adeo 15 eoncilare communilalem eonlra Haldanum, vi quasi omnes eum pro rege sumerenl; hic dicebalur Siwaldus, habebalque seplem filios valde acres, misilque legalos ad Haldanum, vi, si tanlus essel re, quanlus fama, ipse solus sibi ae seplem filiis suis occurrerel ad eerlamen. Quo respondenle, legilimam 20 dimieacionis formam duorum numerum excedere non debere, niehil mirum dixil, hominem prole earenlem abnegare eon- gressum, sieul non habentem ealorem el audaciam naluralem ; dixilque se el filios suos quasi vnum hominem esse, eum ipse principium essel omnium eorum. Quibus verbis Haldanus 25 prouoealus eongressui annuil. Alque per opacum nemus transiens quercum radicilus exlraxit alque ramis ampulalis in

3. accumulauit(!) A. 4. post sinu in marg. maris add. A^. eum duabus A; eum duobus S. nauibus addidi (duobus autem nauigiis Langebek ex Saxone). 5. eum decem (om. nauibus) AS. 7. et inter. A. 9. et om. A. religatus codd., correxi ex Saxone.

11. honestatis Saxo; honestis codd. {pro bones®). pminebat V.

12. paterno AS. condendorum ex Saxone addidi. 14. tukonem A. Anundum Saxo. 15. Accidit autem S. post hec VAS. quendam rol°®(?) S. adeo om. AS. 19. re om. V. quantus esset f. AS. 19—20. ae suis septem fdiis A; et suis (iliis S. 20. legittimam DV, nt sæpius. 21. excedere tuorum(!) numerum AS. 22. mirandum Saxo (Langebek). 23. sicut codd.; malim sciiicet. audiciam V. 24. quasi om. S. hominem vnum AS. 25. omnium ipsorum S. 27. extrait S.

�� �