Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/486

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


468 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINDRES

cristen gelouen vor smade (=347,21 f.) vnde in synen landen nicht steden wolde. Dyt mach wol eyn bilde weren allen cristen luden, dat se den helgen gelouen nicht vorsman edder in jeniger mate vorstoren«. Af Udeladelserne skal kun nævnes, at han helt har udskudt det fra Ånnales Ryenses indføjede Stykke p. 436, 1—6. IV. Til S. 202, Anm. 1. Efter at nu Udgaven er afsluttet, mener jeg her til Slutning at maatte sige lidt om de fra de sprog- lige Forhold hentede Grunde, der har bragt mig til at fatte den faste Overbevisning, at baade Compendium Saxonis og Chronica Jutensis skylder en og samme F'orfatter deres Tilblivelse. Først maa jeg da, som allerede sket ovenfor, fremhæve Stilens Ensartethed i begge Skrifter; Forfatteren former overalt sin Fortælling i kunst- løse korte Perioder eller Sætninger, og Forbindelsen mellem de enkelte Led i Fortællingen tilvejebringes paa en meget ensformig Maade ved Overgå ngspartikler som cumque, dumque, igitur, autem, propter quod (undertiden quapropter), postmodum, post hoc (hæc) eller Overgangsudtryk som quod audiens, videns (og mange andre Præsensparticipier), quo audito (comperto, facto, peracto), accidit ut (quod) o. desl., saavel som ved overdreven Brug af det saakaldte forbindende Relativ; Exempler er det unødvendigt at anføre. Der- næst bør man lægge Mærke til Fællesskabet i Anvendelsen af visse Ord og ejendommelige Ordbetydninger, hvoraf jeg vil fremhæve følgende: artare {— cogere, 343,24; 453,9); assistencia (292,27; 452,8); circumquaque (282,6; 284,24 og oftere; 448,28); clenodia (241,4; 433,20; 442,24); coUigere (»antage sige, tage under sin Beskyttelses 274, 10; 373, 13; 448, 11); concordare (»forliges«, 316,5; 408,28; 412,25; 432,27; 444,7; 453,12); depauperare (412,19; 446,3); dimittere {= relinquere, 286,4; 334,27; 348,5; 357,1 osv.; 454,24); ecce (320,5; 402,8; 449,22; 454,25); exponere {argentum, homines, »give til Betaling, til Bod, som Pant«, 330,20; 358,21; 456,6); fideliter (248,22; 325,29; 347,10.13; 405,8; 449, 27; 452, 23); finaliter (422, 28; 456, 8); gaudenter (238, 2; 445,4); homagium (239, 17; 315,11; 441,4; 450,27); honeste {recipere, habere, 307,6; 406,10; 423,19; 444,4); incarcerare (402,23; 445,20; 447,13; 452,6; 454,2); indifferenter (221,6; 407,24; 451,22); industria (»Dygtighed, Snildheds 251,20; 253,4; 337,21; 445,13); insidiose (345,2; 442,19); intelligere {=^ comperire, audire, 231,1; 246,3; 300,10; 344,12 osv.; 450,6); intentum (»Maal, Hensigts 244,3; 253,5; 319,13; 335,8; 343,14; 397,23; 449,12; 456,8); intus (»inde i en Borgs 423,10; 449,20; 450,20); iusticia (»Retshaandhævelses 264,11; 378,9; 387,4; 394,18; 406, 15;

�� �