Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/114

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


104 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

Skriftet blev første Gang udgivet trykt i Kbhvn. 1709 med følgende Titel: »Nicolai Archiepiscopi Lundensis Chronica Episcoporum Lundensium. Ex raembranis iam primum edidit Thomas Bar- tholinus, Thomæ filius, Thomæ nepos« ; om Udgavens haand- skriftlige Grundlag er der talt ovenfor. Til denne Udgave føjede han straks efter en ganske tilsvarende af Magni Matthiæ Episco- porum Ecclesiæ Lundensis Series, Hauniæ a. 1710. Bartholins Udgave blev senere optrykt og udgivet af Suhra i S. R. D,, Tom. VI, p. 621 — 39; i Fortalen siger Suhm: »Editionem (Bartholini), cum duobus exscriptis chartaceis collatam repetimus«, og han anfører ogsaa i Noterne paa de allersidste Sider nogle intetsigende Læse- maader af disse »exscripta«, om hvilke han for øvrigt ikke med- deler noget nærmere; han har fremdeles i sine Noter optaget Nettelbladhs Bemærkninger om Varianterne fra Greifswalderhaand- skriftet. Endelig er nogle Stykker af Krøniken, som angaar Sveriges Historie, optrykte efter Bartholin af Annerstedt i Scriptores Rerum Suecicarum Tom. III, p. 129 sqq. med tilføjede historisk- kritiske Bemærkninger.