Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/12

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINDRES


�FORTALE.


�A.


�Lar 1695 udgav Arne Magnusson i Leipzig en middel- alderlig Aarbog, skreven i Danmark paa Latin, under Titlen: Incerti Auctoris (qui vergente seculo xiii. vixisse vide- tur) Chronica Danorum, et præcipue Sialandiæ, seu Chronologia rerum Danicarura ab annoChristi mxxviii. ad annum mcclxxxii., cum appendice chronologica usque ad annum mcccvii. Han dedicerede Bogen til sin Vel- ynder Matthias Moth 1 en Indledningsskrivelse, som er dateret Lipsiæ, die xii. Augusti anno Christi mdcxcv. I Fortalen meddeler han, at han nogle Aar forud, medens han opholdt sig i (den mellemste) Thomas Bartholins Hus, havde afskrevet den ex peruetusto codice membraneo Bibliothecæ Academicæ Hafniensis; han bemærker ogsaa, at omtrent 50 Aar tidligere havde Stephanus Johannis Stephanius benyttet denne Codex, hvilket man kan se deraf, at han i Slutningen af cap. viii ^) af sine Prolegomena til Udgaven af Saxo siger: »Asservatur in Regia Bibliotheca Hafniensi ^) codex vetustus raanu scriptus, cuius ad calcem'^) hæc leguntur: Saxo, cognomine Longus, miræ et urbanæ eloquentiæ clericiis; det samme Citat anfører han i Proleg. cap. xx, ogsaa efter en Codex MS. Regiæ Bibliothecæ Hafniensis, og Ordene findes i Chron. Sialandiæ under Aar 1103. Arne Magnusson siger endvidere, at ogsaa Arild Huitfeldt har gjort Brug af det gamle Skrift ved Ud- arbejdelsen af sin Danmarks Krønike; ligeledes den førnævnte Thomas Bartholin, som nævner en »Chronica Sialandiæ« mellem de gamle Manuskripter, han har benyttet til sit Værk Antiquitates Danicæ. Fremdeles siger Arne, at der kun synes at findes dette eneste Haandskrift af Værket, det, som han selv har afskrevet og


�') Rigtigere: cap. vn.

") Saaledes hed dengang Universitetsbibliotheket.

3) Dette er galt; Stephanius maa have husket fejl.