Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/13

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


VETVS CHRONICA SIALANDlE 3

nu som første Mand udgivet i Trykken; og om sin Fremgangs- maade ved Udgivelsen bemærker han følgende: Han har ændret den »fordærvede« middelalderlige Orthografi (»vitiosam scribendi rationem, dictæ membranæ cum aliis indocti illius seculi monu- mentis communem, ad hodiernæ orthographiæ leges per totum opus correxi«); dernæst har han renset Texten for de utallige Fejl, den havde faaet ved Afskriverens Skødesløshed (»auctoris enim autographum non esse hunc codicem inde liquet, quod errores exhibeat, quos librarium, similibus lilerarum abbreviatu- rarumque, ut vocant, ductibus deceptum, coramisisse apparet«). Han anfører dernæst en Række Exempler paa saadanne Fejlskrifter i Haandskriftet, som han har rettet^), og siger, at han godt havde kunnet føje flere til, men har anset det for unødvendigt, da det er Fejl, enhver let kan finde paa at rette; særlig taler han om nogle Sraaalakuner, han har udfyldt med Ord, som han i sin Ud- gave har sat i Parenthes. Ellers, forsikrer han, har han religiose fulgt Haandskriftet, alene paa det nær, at han, medens Haand- skriftet havde den hele fortløbende Række af Aarstal fra 1028 til 1307, i sin Udgave har udeladt dels alle de Aarstal før 1282, til hvilke der ikke fandtes nogen fra den gamle manus prima stammende annalistiske Antegnelser, dels alle Aarstallene efter 1282, da der heller ikke ved dem fandtes nogen Antegnelser af den samme gamle Haand, som havde skrevet Texten indtil Aar 1282 inclusive. Imidlertid ser man af hans Udgave p. 69 — 76, at der til en hel Række Aar i Tiden fra 1136 — 1307 i Haandskriftet, formodentlig i Randen, har været tilføjet en hel Del Additamenta vetusta, skrevne variis antiquis manibus; dem har han samlet under eet paa de nævnte Sider i sin Udgave med Angivelse af, paa hvilket Sted i det gamle Haandskrift hver enkelt Tilføjelse er bleven tilskrevet, men mellem de forskellige manus antiquæ gør han ingen Sondring. Endvidere bemærker han S. 77, at der des- uden ved en Del Aarstal i Tiden fra 1115 til 1214 findes en Del Additamenta, der er skrevne til recenti manu; quæ tamen ex anliquo quodam codice desumpta esse videntur; disse Additamenta recentiora har han samlet paa Side 77 — 78 i sin Udgave. Alle Additamenta, saavel vetusta som recentiora, har jeg i denne min Udgave anset det for rigtigst at indføje paa de Steder, hvor de efter Angivelserne hos Arne har staaet tilføjede i det gamle Haand-


�') Disse vil her i min Udgave findes betegnede med C i den kritiske Kommentar, medens selve Arnes Udgaves Text betegnes med M.