Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/386

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


376 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

��FORTALE.

��M.

��.edens de forudgaaende Skrifter i den Samling, som her udgives, alle sammen, i det mindste i den foreliggende Form, er af dansk Oprindelse, gælder delte ikke om de efterfølgende tre Arbejder, hvormed Samlingen skal sluttes. Men de drejer sig i saa høj Grad om danske Personligheder og Begivenheder, at det synes berettiget at optage dem i denne Samling; og Langebek har da ogsaa givet dem Plads i sit store Samlerværk Scriptores Rerum Danicarum.

Det første, tillige det ældste, af disse Skrifter, er det, som vel mest passende kan bære Titlen: Gesta Cnutonis Regis. Saaledes lyder den Overskrift, der er givet Værket i det 14. eller 15. Aar- hundrede af en Mand i det Bibliothek i Canterbury, som dengang ejede Hovedhaandskriftet, hvori Værket er bevaret; Overskriften dækker ganske vist ikke hele Indholdet, men dog svarer den til den omfangsrigeste og væsentligste af de tre Dele, hvori Skriftet falder, dets anden Bog, som omhandler Kong Knud den Stores Erobring af England og hans derefter følgende Regering. Skriftets Forfatter, som ikke har navngivet sig, har været en Munk, der har hørt hjemme i St. Bertinus's berømte Kloster i Byen St. Orner i Artois paa Grænsen af Flandern ; dér har han selv set Kong Knud, da denne Aar 1026 paa sin Rejse til Rom besøgte Klostret og skænkede det rige Gaver (Lib. II, cap. 21). Senere er han traadt i et vist Underdanigheds- og Hengivenhedsforhold til Knuds Dronning Emma ( — i Prologen kalder han sig hendes seruus — ), muligvis medens hun efter sin Mands Død opholdt sig som land- flygtig i Brugge i Aarene 1037 — 40, og det er paa hendes Opfordring, han har skrevet Skriftet; der er vel ogsaa Grund til at antage, at det er af hende selv og Personer i hendes Omgivelser, han ved mundtlig Meddelelse har modtaget det meste af det Stof, han har formet i sit Skrift. Dette har han ved et Indledningsbrev dediceret

�� �