Pagina:Tortelli - Orthographia Graeca.djvu/98

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


eege Varrone id est quod segetes ferunt. Vnde quicquid ex fructu terrae in ali- tnoniam uer timus, id recte riugcs appellari posse existimo. liuius eam inqtuIe gentem traditur fuma dulcedine frugummaxime uini noua tamen uoluptate captam. ldem non arbore ftugifera non saus in spem relictis. Plinius etiam indicem dedit de arbori- bus frugiferis. frumentum a frumendo. i. uescendo, hoc est a suprema parte gulae quae dicitur trumen, nomen dicitur assumpsisse. frumenti uero genera, et si non iisdem no- minibus apud oens dicantur, haec teste Plinio uulgatissima sunt. Far quod adoreum ueteres uocauere, siligo, triticum, hordeum, quae pluribus sunt terris commaunia. Aruica galliarumn p ropria. In aegrpto autem ac syriae ciliciaeq; et asiae ac graeciae perti- bus peculiares sunt zia, opiaa, typie. aest ua uero frumenta sunt sizima panicum milium. Siima ab india uenit. aegy~tus similaginem conficit e tritico suo. e siIigine uero teste edem Plinio lautissimus panis fit. Quare dixit Iuuenalis in quinta satera, Sed tener et niueus molli q; siligine factus Seruatur domino, qi am quidam a seligendo dictam putant, quia inter omnia frumentum id uelut preciosius seligit. bgo uero uocabu un id graecum esse comperi uidelicet ~iAi~~i~~, quod latine ma- guderin traductum ostenit Priscianus in septimo inducens Plautum dicentemi in rudente, seu tibi confidis fore multam m guderin, ubi dixit Priscianus, sigmificat fru- gi~ genus. i. caulis, qui nascitur ex ea parte cuius radix syrpis auellitur, uel potius ut asii dicunt siliginem. haec ille. hordeum autem dictum quidam uolunt quod ante omnia frumenita ist ariuu, sed meliorem deriuationem in ea dictione de aspiratis lat. i nis uidebimus. Triticum a triturando dicitur, quo teste Plinio nihil est fertilius ex quo ut ait maxime alitur homo. far ut nonnulli asserunt a frangendo similiter dicitur. Nam cum apud antiquos molarum usus non esset, frumentum in pila missum fram- gcDant, quod genus erat molendi uocabantq; adoreum ab adolendo hoc est sacri- icando, unde et adorea sacrificia dicebantur. fatunam a farre dictam Plinius dixit nominie ipso apparere. ldem ait panicum a paniculis suis nominatum. Aristam ab ariditate appellatam uolunt, et sunt ea spicula, quae emittit spica, a quibus et ipsa nomen assumpsit. Varro uero spicam a spe dictam uoluit. Qui et hic spicus et hoc spicum conperitur. Cicero in arato, ipicum illustre ferens insigmi corpore uirgo. Sed teste Seruio super primu. gc~ung. masculini usum in utroq; numero habemus, Neuiri uero in solo singulari et raro, Nam pluralis numquĩ lectus est. Culmus quasi calamus dicitur, stipula est culm uagina dic ta ut nonnulli putant, quĩsi iusta, dicente etiam Vir- gilio libro. georg. primo, Atq; leuem stipulam crepitantibus urere flammis. Palea a pa- bulo dicitur. Nam ea sola primum in pascendis animalibus praebebat, quo sane uo- tabulo non proprie culmi, sed follicula ipsa granulorum comprehenduntur. Virgiliu s in primo gcsorgicorum Surgentem ad zephyium paleae iactantur inanes. legumina a legendo dicta sunt, eo quod manu legantur, et nec sectionem patiantur. Pilunnos uocauit Plinius q piluni pistrinis inuenerunt. Pistores a pinsenido. Sane ec dem te ste pistores romae non fuerunt ad persicum usq; bellum amnis ab urbe condita super quin- gentos octoginta. lpsi panes faciebant quirites, mulierum id opus erat sicut etuam nunc in plurimis gentium. bt paulo post subdit, Pistoresq; tantum eos qurfar pin- sebant nomunatos, nec cocos habebant in seruitiis, eosq; ex macello conducebant. Et ut idem in eodem libro. xiiii. dixerat cribrorum genera galliae setis equorum inuenere, hispaniae litio exciiuussoria, aegy~tus papyro atq; iunco. arbor uero a frutice ita differt ut frutex ab herba. Ns frutex is est qui ad iustam magnitudinem aiboris non assurgitt et statura similis em multis herbis. sane et inter frutices soboles illa arborum ex plantula onperutatur, a qua fruticari uerbum quasi fruticem renasci ex arbore. Cicero ad Atticum