Pagina:Tortelli - Orthographia Graeca.djvu/97

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


agris senatores. Et uixerunt multi nobilissimin philosophi in agris. Vnde ait superius Columella illis temporibus proceres ciuitatis morabantur in agris. Nec existiin~- dum est sine uilla, aut habitatione. Itaq; puto agrum graece, latine rus dici, et con- tinere fundum, non contineri ab illo. Vnde proprie ager est circumiectum urbi ter ritorium ut ager campanus, ager leontinus, ager phaliscus, et similes. At singula prata, sigulae uineae, siguli horti, sigula oliueta, pomaria, salicta, arbusta, pascua, nemora, loca aucupatoria, uenatoria, piscatoria, Siue uillam atq; aedificium siue piscinami, atq; aluearia, Siue uiuaria habeant siue non habeant, singuli fundi sunt. Et quidem in agro, ln urbe autem siue oppido, siue uico siue castello tantummodo possessio est quicquid tale est, qualia haec quae enumeraui. Sicq; fundus species est agri, siue ruris. possessio autem generalius omnibus est, quia rustica et urbana. Nam tabernae, hospitia, horrea in urbe, possessiones urbanae sunt. Cicero in philippit - possessiones inquit notabat et urbanas et rusticas. At uero praedium dictum legimua quod ex agroriu praeda antiquitus militibus distribui consueuerat. Quare minus agro et m iius fuindo dici posse uidetur. Verum et ipse ager non sem per in ea quM diximus significatione accipitur, Sed aliquando is locus dicitur in rurc, quem coli mus, siue aran do siue conserendo. In qua significatione habet pluralem numerum, ut omnes agros ciuium depopulatus est. Nam in priore non habet, hoc est dum lo- quimur de singularium urbium territoris. Non enim dicas recte sic Antonius dedit militibus suis agros camipanos, et leontinos. Nam hoc pacto non complector ne mora, saltus, pascua, desertos montes, Sed sic potius dedit militibus suis agros cam- panum et leontinum. i. agrum campanum et leontinum. Quo quidem modo complector omnia quae in territorio illo sunt. Nam in ea sua propria ac lata significatione, agr etiam flumma lacus, caeteraq; omnia includit. Campus dicitur quisi amplus, nam p. la nities est terrae grandis, et ampla, unde ait Varro, Quod primum ex agro plano fructus capiebant caripus dictus est. postea qui proaeima superiora loca colere cceperunt. ~~ colendo colles appellarunt. aruum ab arando nomen assumpsit, et is ager est qut sem enti datur. Salustius in catilinario, Numidae pabulo pecoris magis quĩ aruo stu- dent. Noualia in neutro genere, et nouales in fceminino dicuntut. tt proprie sunt teste Seruio arua primum proscissa, Vnde ait Varro ager qui intermittitur a nou do noualis dicitur, iuxta quod Virgilius in tityro. Tam culta noualia miles habebit. Nonnumquĩ uero et agri messi nouales dicuntur, ut Virgilius libro. georg. primo, Inton- sas q; nouales. AAt ager restibilis teste Varrone uocatur, qui restituitur ac reseritur quot quot annis. Idem quod in agris qtuot quot annis tursum facienda eadem, us rursum capias fructus rura sunt appellata. Prata uero dicta ab eo quod sine operr sunt parata. Seges ut multi putant proprie fruges est eorum seminumi, ex quibus conficitur panis, nondum demessa. Quod nonnuquĩ poetae ut contentum pro contin~ te usurpant, et ipsam humum ad accipienoda semina subactam segetem uocant. Vnde ait Varro, Seges a satu. i. semine dicitur. Iuxta quod Virgilius libro. georg. primot llla seges demum uotis respondet auari Agricolae bis quae solem, bis frigora sentit. Vnde tramssumptiue ait bHoratius, Haec seges ingratos tulit, et fert omnibus amnis. Sementi est satio siue ut ita dicam seminatio. LSiuuius campani inquit sementem facere possent. Apud dieron~mum uero cum pluribus in locis tum in geneseos principio sem~ tis pro semine positum est. fructus a fruendo, messis a metendo dicitur, et est ipsa messio, hoc est cum seges iam matura est. Virgilius, Quae tempora messis. Cicero de c~cdc~~c~~cSccec~cc