Pagina:Ad Alpes.djvu/212

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina emendata et bis lecta est

ipsī nocerētur; et iam sollicitā mente ēventum exspectābat, dum speculātor ē mūrō attentē prōspicit.

“Ā rēgiīs cōpiīs magna victōria parta est; ac fīlius, asinō vectus, per silvam effugere cōnābātur. Capillō tamen, quī eī[1] prōmissus erat, rāmīs implicātō,[2] asinus abiit, hominemque in arbore pendentem relīquit.

“Hōc cognitō, lēgātus rēgius, tribus lanceīs arreptīs, in silvam properāvit iuvenemque ter per pectus trānsverberāvit. Tum comitēs, cum prius hominem exanimātum gladiīs aggressī essent, dēmpsērunt[3] corpus; quod in foveam[4] abiectum saxīs multīs mīlitēs obruērunt.

“Interim rēx sollicitus nūntiōs pugnae spērābat; ubique[5] speculātor clāmāvit cursōrem procul cōnspicī posse, rēx, in summam exspectātiōnem[6] ērēctus, vix hominis adventum manēre potuit; cumque eī victōria magna nūntiāta esset, hoc tantum rogābat: ‘Estne iuvenis salvus?’

“Cursor sē nescīre dīxit. Sed alter, quī celeriter subsecūtus erat, cum ab eō idem quaesītum esset: ‘Utinam,’ inquit, ‘ō rēx, omnibus[7] inimīcīs tuīs ita esset, ut nunc est illī iuvenī!’

“Quod ubi audīvit, rēx summō maerōre[8] adflīctus sē in sēcrētum recēpit, cum identidem lamentābilī vōce dēplōrāret: ‘Ō fīlī cāre, utinam ego prō tē periissem, fīlī mī!’”

“Nē tū quidem hodiē laeta loqueris, Anna,” inquit Cornēlia. “Tālium iam satis est; et mīror ubi Pūblius tam diū morētur.”

“‘Ecce[9] tibi[10] lupus[11] in fābulā,’“ inquit Sextus, cum digitō mōnstrāret Pūblium, quī lēniter accēdēbat.

Quī, simulac propius accessit: “Sibyllam,” inquit, “modo vīdī. Nōnne vultis mēcum īre, ut eam cōnsultēmus?”

 1. eī, in his case; dat. of reference.
 2. Capillō … implicātō: abl. absol. (implicō, -āre, -āvī, -ātus, tr., tangle).
 3. dēmō, dēmere, dēmpsī, dēmptus, tr., take down.
 4. fovea, -ae, f., pit.
 5. ubique: i.e., ubi+que.
 6. exspectātiō, -ōnis, f., expectation.
 7. omnibus, etc.: dat.
 8. maeror, -ōris, m., grief.
 9. Ecce, etc.: cf. ‘Speak of the devil,’ etc.
 10. tibi: ethical dat.; omit in trans.
 11. lupus, -ī, m., wolf.