Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/288

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


, 04 ECCLESIA SI ! . tim igni tradiderunt, eum quibus etiam libros & 1 instrumenta omnia in quibus descripta erant omnia ’privilegia, statutaque, & laudabiles consuetudines prænominatæ ecclestæ, &c. r. LXXI. ANto N ru SII. Antonius de Cuppis Pedemontanus jn urbe Astensi natus, cum fuisset Henrico Francorum regi III. ab eleemosynis, ad sedem Sistaricen- sem facile pervenit ; quod factum legimuS tan- • tum anno 1584. Johannes Columbi tamen ibi- tiumejus episcopatus refert ad annum 1580. An. 1585. die 24. Februarii Aquensi siiæ provinciæ concilio adfuit. Fœderatis avitæ religionis tuen- dæ specie in regno turbantibus adjunxit se An— 1 tonius ; Lurioque castro inclissus cum militari præsidio, regi mfenstim animum semper osten- ■ dit. Facta denique pace anno 1606. ad suosPe- demontanos, relicto episcopatu, rediit ; & per tres annos Taurini in pauperum domo victitans, dieque ac nocte ipsis ministrans, migravit e vi- * ta, die 24. Augusti anni 1609. LXXII. TUSSANUS. Tussanus de Glandeves Massiliensis, ex dominis de Cuies, & stirpe antiqua Glandevensi in Provincia, sacri consistoriiconsiliariusjces- sione Antonii consecratur episcopus mense Julio 1606. Recepit Capucinos Manoasi : a. 1609. ( Aprilis 15. & Minimos Mannæanno 1615. Interfuit anno m D CXI1. concilio Aquensi, & comitiis regni generalibus 1614. cœtuique cleri Parisicnsi 1625. & Meduntæ 1641. mortutiS 1648. die 17. Januarii, ac sepultus Sistar ici cum hoc epitaphio. PIIS M A N I B V S ILLUSTR. AC REVERENDISSIMI D. D. TOSANI DE GLANDEVES, EPISCOPI SISTARICENSIS. T Tlc jacet illustrissmus dominus Tussanus de £ •u. A— Glandeves episoopus Sistaricensts, quem nobilitas omnibus dignitatibus præparavit, sapien- tia præcox anno ætatissuæ 220. episuopatui maturum autoravit, perspicax solertia publicis Provinciæ conventibus fæpe necessarium fecit, prudentia fingularis totius cleri Gallicani comitiis præstdem dedit, eloquentia cordium victorem, doctrina publicum oraculum, liberalitas episcopalispalatii & castri restitutorem magnificum, <7 ejusdem reddituum amplificatorem exhtbuit : fjgem pietas dum altaria pressit argenteorum donorum pondere, ex hoc etiam tumulo Dei-paræ Virginis tutelæ fub- mistt, fub cujus patrocinio nihil mori potist. Obiit F anno ætatis 62. a partu Virginis 1647. decimo- quinto kal. Februarii. LXXII I. AnTonius III. Antonius d’Arbaut de Matheron, dominus de Bargemon, regi a consiliis, ex gente nobdi & antiqua, quæ ordini sancti Johannis Jerosi)- lymitani plurimos dedit equites, etiam antequam Melitæ sederent, patrem habuit Johan- nem-Baptistam d’Arbaut de Matheron, dominum de Peinier, matrem Annam de Rochas dominam Deigium, patruum vero Honoratum qui Romæ obiit, cum legatione pro ordine suo, scilicet Melitensi, fungeretur apud summiim ponti- TARI CENSIS. joj sicem, nominatur episcopus per obitumTussani, regio diplomate27.Julii 1648. ex præpositoeccl. metropol. S. Salvatoris Aquensis, vicario generali & officiali ejusdem arCniepiscopatus, sede vacante ; vir juxta Columbi, gente, ingenio, scientiaque claristimus. Creatus bullispapæ In » * nocentii X. IV. cal, Octobris 1648. sacram accepit unctionem Aquis-Sextiis in sacello congregationis patrum SocietatiS Jesu 7, Februarii 2(649. aFrancisco Ademaro de Monteil de Gri- gnan archiepiscopo & principe Arelatensi, asse stentibus Ludovico du Chaine Senecensi, & Renato le Clere Glandevensi, episcopis. Postea regi sidem clientelarem præstitit pro ecclesiæ temporalibus bonis mense Junio an. 1650. In » - tersuit comitiis cleri Gallicani eodem anno celebratis & 1656. jEum laudat J. Columbi Soc. Jesu, ob sibi subministratasubsidia omnia, ad scribendam episcoporum Sistaric. historiam. Obiit die 26. Maii anni 1666. sepulturæ mandatus in quodam oratoriobeatæ Virginis, suæ diœcesis, ubi fratrum Minorum Recollectorum conventum condiderat. LXXIV. MICHAEL II. Michael Poncet ex togata & nobili gente ortus, Petri comitis Ablisis in sanctiori consilio & consistorio comitis ordinarii frater, doctor Sor- bonicus, abbas Aureævallis*, antea regis elee- mosynarius, cleri Gallicani promotor, nominatur episcopus mense Maio 1667. sancto unctus oleo Parisiis in æde sacra collegii Sorbonæ eodem anno, prima Dominica adventus, Iv. cal. Decemb. ab archiepiscopo Parisiensi, assistentibus episcopis Cadurcensi & Bajocensi. Postea sit Bituricensis archiepiscopus anno 1674. LXX V. JAC OBU/ I I I. In locum Michaelis transtati ad metropolim Bituricensem, rex Christianistimus designavit Jacobum Potier de Novion filium principis senatus Parisiensis, mense Novembri anni 1674. ini itque possessionem anno 1677. An. vero 1680. accepit lchedulam regiam proepiseopatu Foro- {’diensi, mense Januario, & nondum acceptis >ullis, cessit pro Ebroicensi cathedra, in qua non ita pridem exstinctus est. LXXVI. LuDovicus. Ludovicus de Thomaflin in Provincia ortus, licet ex gente in Lugdunensi urbe celebri, eoad jutor Antonii Godelli Venciensis episcopi, ab episcoparu Venciensi vocatur ad Sistaricen* sem mense Maio anni 1680. Adiit possesiionem anno 1682. mense Decembri. Fundavit seminarium Manuascæ, quod regendum dedit pre- soyteris sancti Lazari, & aliud Ltiræsubinvo^ catione sancti Caroli, pro pauperibus clericis. Instituit etiam Sistarici, dato sundo, MisiionarioS sub titulo sanctæ Crucis. Multa contulit ornamenta ecclesiæ suæ, cujus est ipsie præcipuum decus, mira pietate vivendo, summi cum facundia prædicando. Anno 1692.1. die Martii delatam sibi a reverendo patre Francisco Pagi ordinis Minorum provinciali, jurisdictionem in conventum sanctæ Claræ in urbe Sistaricensi ultro suscepit Hactenus siiperest, utinam ad multos annos. Patruum habuit celeberrimum scriptorem L. Thomaffinum Oratorii prelbyterum. 1 i iij