Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/322

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


jt, ECCLESIA Al dimus horni nium ipsi præstitum a Barrali de £ Baucio anno 1238. Ipse Raimundus Berenga- rius marchio & comes Provinciæ, uti & Forcalquerii, qui an. 1234. archiepiscopoassignarat omnes redditus bajuliæ Altavezii pro 50. mar- chis sterlingorum, anno Mccxxxrx*. cal. Aug. sidem huic promisit archiepiscopo, descnsionem, protectionem, juriumque conservationem, nec- non capitulo Arelatensi. Anno 1240. VI1. cal. April. ipsi facramentale fecitBertrandus Brunus electus judex & vicarius Arelaten. pro exstirpatione Valdcnsium, ac observatione consolatus, societatisque cum Massiliensibus & Avenionen- sibus. Eodem anno, suo & ecclesiæ Arelatensis ] nomine promisit Salonensibus se nunquam pas- surum, ut castrum Salonis e sua manu ad aliam transiret ; Salonenses quoque viciflim idem polliciti simt. Primus ei locus datur inter testes in tabuliS matrimonialibiiS Raimundi comitis To losæ cum Sancia filia Berengarii comitis Provinciæ an. 1241. quo etiam tempore ortam con- troversiam inter priorem & monachos Bellica- dri, ac vicarium, clericosque super oblationum perceptione, diremit suo judicio, in quo Johannes de Baucio eppellatur. Eidem Raimundus comes Tololæ & marchio Provinciæ recognoscit castrum Bellicadri anno 1241. mense Maio. Composiiit litem inter comitem Provinciæ & abbatem Montis-majoris. In dss- sidio pro juribus civitatis Raimundus Berenga- rius comes Provinciæ archiepiscopi partes ad- versiis Arelatenses amplexus est, suadente fortasse Gregorio papa IX. qui eidem principi in mandatis dedit, ut pro eodem archipræsule staret contra Guillelmum de Sabrano Forcalquerii comitem a fex annis interdicto subjectum, 2uod castrum Pertusii invasisset. Anno 1245. iarolus frater Pancti Ludovici regis Franciæ, ducta in uxorem Beatrice filia & unica herede Raimundi Berengarii comitis Provinciæ & ] Forcalquerii, omnibus ejus ditionibus potitus est : qui urbem Arclatensem pro libera civitate se se habentem sub dominio archiepiscopi, jugo suo subdere constituit. Ipsi vero Johannes barchiepiscopus homagium professus est anno 1250. IV. cal. Novembris, & anno 1254. cal. ejusdem mensiS ; ultimi formulam damus inter instrumenta. Memoratur in tabulario sancti Pauli’ Narbonensis v. idus Maii anni I25S. Eodem fere tempore, id est cal. Maii anni 1258. subscri* ptus legiuir in quodam instrumento pro hospi- talariis sancti Jonannis Jerosolymitani, ubi legitur Johannes Dei gratia sanctæ Arelattnsts tccle-. stæ archiepiscopus.AppenCum estsigillum cereum, quod una ex parte continet verba supra expressa : • Prius legebatur 1138. cal* Augusti, quod cmendanmus cx schedis illustristimi archiepiscopi. b Ægrc tulerunt quod archiepiscopus Carolo faVcret, Albertus de Ltvania potestas ( podefitr) & alii cives qui in communi con- filio decernunt, qMod nnlltos de Aroltttt fit nusui loqui cum domino nrchioptscopoArthttnfi, nec in hospitiumsuum intrtre, ntc tinliquod firvitium vtl fu a fnmilid fncoro ; ntc vtnint t vtl dtt, suu mMtntt aliquid ti, fint mnndnto domini potefintii & fipumAniornm, & torum qui tlc&i sunt dandttm confilium domino poteftnti. Atium anno MccxLviiii. 1 v. cnl.Septcmbris. r J. archiepiscopus Arelatensis, G. Narbonenst archiepiscopo impedire jubet quominus Aymericus de Robiano capitulum fan&i Pauli perturbet, in quod præter abbatis & canonicorum voluntatem aisumi volebat v. idus Maii 1158. cx tabui. S. Pauli Narboncnfis. . E L A T EN S I S. 370 Johannes, &c. In aversa parte legitur : Sigillum S. Trophimi JesuChristi dijcipuli ; ex epistola^ ( Polycarpi de la Riviere ad Peireskium. Necro- logium S.Andreæ secus Avenionem assignat pro die obitus ejus IX. cal. Decembris. Quædam statuta edidit in synodo Insulana suædiœcesis anno 1251. consentientibus R. Ca- vellicensi, B. Massiliensi, G. Carpentoratensi, B. Tricastrino, R. Tolonensi, P. Auraicensi episcopis, Zoen Avenionensi, & S. Vasionensi episcopis se excusantibus, an. mccLI. die Martispost festum exaltationis sanctæ CruciS. Gravissimas litesJohannes habuit cum capitulo quod excommunicavit anno 1246. sed eas compo* fuit Petrus Albanensis episcopus, & sanctæ sedi ? legatus. LIX. BERTRANDUS L Bertrandus a sancto Martino excepit Baral- lum dominum de Baucio ad præstandum ho- minium pro castro de Trencatellis, anno 1258. IV. nonas Decembris, vel potius anno 1259. vix enim potuit esse archiepiscopus Iv.nonas Decembris anni 1258. cum ejus decessor obierit tantum nono cal. Decembris hujus ipsius anni. Raram habuit cum suo capitulo conventionem quamdam factam, Guidonc Aniciensi episcopo mediatore, inter sanctum Ludovicum regem & Guillelmum archidiaconum Arelatensem, ratione castri ac ditionis Bellicadri, quæ a Simone Montis-fortis comite ad regem transie- rant ; ubi observatione dignum est regem ad centum librarum annui reditus censum Te obligasse, homagii loco, quod nemini reges faciunt. Cautum est tamen in ea conventione, quod si quandoque ab alio quam a rege poflideretur illa toparchia, dominus illius aa fidem clientarem archiepiscopoArelatensi jurandam teneretur. I d actum est mense Octobri anni 1259. & ratum ) habetur XI1. cal. Decemb. ejusdem anni. Eum obiisseanno 1260*. communis fert opinio ; con* tra vero schedæ illustrissimi archiepiseopi jam sæpius a nobis laudatæ, exhibent judicium ab electis judicibus seu arbitris latum anno 1262. x. cal. Maii inter Bertrandum archiepiscopum & Barrallum de Baucio. Sed aliunde gravis oritur difficultas ex tempore quo ejus successor Florentius sedere cœpit. LX. FLORENTIUS. Florentius sive Florentinus non immerito legitur impositus Arelatensi Cathedræ an. 1160. quo i videlicet suæ provinciæ synodo præfuit apud Arelatem habitæ. Neque irrepsit error in annorum notatione. Nam in præsatione inducun. tur adversarii contra quos patres concilii pugnant, ita ratiocinantes : totum hoc spatium Ja- bentis sectili dividitur in tria tempora, quorum fecundum spectat ad silium ; & duravit, inquiunt, annis MCCLx. ergo tunc annus 1260. currebat. Huic itaque publico testimonio fidem adhibere coacti, credimus Bertrandum archiep. an. saltem 1260. ex hac vita migrasse, sussectum- queei fuisseFlorentium.Nefdmusautemqui factum sit, ut ab Acconensi eccl, tranflatus fuerit, ut dicitur, ad Arelatensem. Iu hoc Arelatensi