Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/42

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


lf ecclesiaalbiensis. id velli * data an. II66.qui dicitur decimus episco— i patus hujus præsiilis. Certe memoratur hoc an. 1157. cum Petro Ardorclli abbate, in concordia inita inter canonicos sancta— Cæciliæ, & canonicos S. Salvii. Pacis arbiter fuit inter Rogcrium Biterrensem vicecomitem, & Raymundum abbatem S. Pontii Tomcriarum, an. 1171. una cuin Pontio Narbonensi archipræsule, & Bernardo Biterrensi episcopo, ut videre est in Raymundo abbate S. Pontii. Hoc ipso anno ejusdem meminerunt Soricincnscs tabulæ, in quibus Guillelmus de Vallc-si : cura, se Bernardo Soricinensi abbati, ejtssque successoribus receptum honorificum ] & sine querela cum duodecim militibus, & quartior peditibus, pro honore de Valle-si : cura, debere confitetur. Actum cum consuto & in præ- fenti a Guillelmi Albiensls episcopi, & Begonis de Doriano ipstus fratris, &c. an. MCLXXi. menfe Aug. Adnuc occurrit in tabulis capituli sanctæ Cæciliæ an. 1172. & in charta Candelii an. 1174. XLVIII. GjKARDUs al. GIRALDUS. Nomen hujus episcopi prodit documentum fidei clientelaris, quamRobertus abbas Galliaci promittit Raymundo comiti Tososano. Pars^ magna fuit concilii Lumbariensis, quod aliqui anno 1165. alii rectius an. 1176. tribuunt. Acta ampliora fynodi hujus, vulgo dictæ Albiensis, sijd melius Lumbariensis, non a Lumbaria Aqui- taniæ, quæ nunc est urbs episcopalis, sed ab alia Occitaniæ, habemus tom. X. concil. Huic siynodo non solum adfuit Gerardus, sed in ea hæreticos, qui postea dicti siint Albigenses, & tantas tragoedias in Galliis excitarunt, hæresis convicit ; qua forte de causa electus est a patribus, ut sententiam concilii adversos eos pro- nunciaret. Adhuc sedebat Gerardus an. 1190. si chronico fides adhibeatur, sed minime chro- nographus convenit cum actis Albiensis ecclesiæ, ut mox dicemus. X L IX. C L A U D 1U s. Claudius cognominatus Andriæ, non aliunde nobis innotescit, quam ex instrumento quo cedit Guillelmæ abbatissæ Rivinitidi apud Car- cassenam, & sororibus siiis Catharinæ &Mar- thæ monialibus Rivinitidi, alodem de Carsac juxta Carcassonam, quem ex hereditate parentum habuerat. Act. an. 1183. I L. GUILLELMUs VI. Guillelmus dictus Petri, electus anno n85.prius erat canonicus sancti Salvii ; quem sisspiCamur quoque antea fuisse canonicum Albiensis ecclesiæ : nam in charta Candelii an. 1183. occurrit Guillelmus Petri, canonicus & prapofitus suncta Cacilia. Ceterum initium ejus episcopatus a Anno 1166. Raymundus Trincavelli sententiam tulit contra Bernardum Rigaldi, & alios qui ecclefiam smctæ Martianæ tenebant ; cos Kilicet damnavit ad solutionem albcrgæ debitae S. Salvio quolibet anno in die festo sandæ Martianæ, unius nimirum convivii ad quod omnes clerici fancti Salvii poterant invitare quofcunque vellent. Id comigix anno decimo pontificatus Gudlclmi episcopi Albicatis. eruitur ex duobus vetustis instrumentis, in quibus annus episcopatus ejus 20. componitur cum anno incarnationis 1205. & ex alio in quo annus 17.ejus pontificatus, illigatur cum anno Christi 1202. Sane hoc ipfo an. 1185. quædam acquisivit a Pontio Kosqucrs, pretio centum solidorum Raymundcnsium, ex tabui. Albiensi. Ibidem, & in chartis Candelii sivpe memoratur annis 1186. 1187. ac 11-88. quo anno cum coniilio virorum prudentum Constituit, quibus pœnis afficiendi, qui quempiam gladio, fuste aut lapide cæde- rent. An. 1189. oppigneravit Guillelmo Oalric ejusijue filiis, duas decem equitum albergas, pro 350. solidis Melgoriensibus. Anno II9I.fœ- dusiniit cumRaymundo Tososano comite, cujus pacta lege inter instrumenta. Anno 1192. litem cum Berengario abbate Villæ-Magnæ pro ecclesiis sancti Gervasii, sancti Petri de Neyrano, &c. composuit, auxilio electorum judicum, Er- mengaudi abbatis simcti Pontii & Aymerici Candeliensis. An. 1193. sijo capitulo quasdam cessitecclesias. Eidem ecclesiæ an. 1202. sui epis- copatus 17. regnante Philippo rege, jam cesserat ecclesiam sanctæ Martianæ, quæ diu sub potestate laicorum fuerat. An. 1204. pepigit cum G. abbate A rulensi, eique G.abbas Aureliacensis &monachi reddunt ecdesiam deViancio, de qua supra in Amelio ; episeopus vero & canonici dant Aureliaco, ecclesias S. Petri de Laval, & sanctæ Mariæ, &c. An. 1205. siiiepiscopauis vigesimo dedit ecclesiæ suæ clericis decem solidos Ray- mundenses, quos annuatim ex eCclesiæ sanctæ Martianæ censu percipiebat. Eodem anno mense Novembri, AdemaroGuillelmoecclesiæAlbien- sispræposito mortuo, rogatus est a canonicis, ut præpohti munus obiret, retenta nihilominus facultate eligendi præposi tum, ipfo mortuo. An. 1207. Ermengaudo abbati Vallis-magnæ dedit i ecclesiam simcti Petri de laBeifliere. An. 1212. Guillabertus abbas Galliaci ei fidem clientela- rem juravit. An. 1218. ab Amalrico duce Narbonensi, &c. conduxit ad tres annos castellum vetus, & omnia quæ Amalricus habebat in civitate Albiensi locisque adjacentibus, pretio 130. librarum Melgoriensium.Quo etiam anno Guillabertus abbas Galliaci jurat ei fubjectionem.Hoc ipfo anno idem abbas Pontiam abbatissam Ve- teris-muri, sistit laudato episcopo Guillelmo Pe—’ tri benedicendam, post promissam obedien- tiam. Anno 1220. xvu. cal. Maii consiilibus & civibus urbis licentiam dat de siiis bonis testamento dssponendi ; ea lege ut bona illorum qui nullo facto testamento morerentur, ad epis- copum pertinerent. Episcopalem vero dignitatem dimisit spontanea cessione in manu Grego- rii papæ IX. an. 1. ejus pontificatus, Christi 1227. alii dicunt, in manu R. cardin. S. Angeli sedis apostolicæ legati, anno millefimo ducentesimo vicesimo tertio, sed prorsiis falluntur ; multa enim habentur hujus episcopi acta annorum fe- quentium.Nimirum an.I225.hominium fecit ar- chiepiscopo Bituricensi coramGuillelmo Cadur- censi, & Stephano Mimatensi episcopis ; ubi hunc annum dicit esse sijiepiscopatus plusquam qua- dragesimum, quod iterum probat illum inchoatum fuisse an. 118$. An. 1226.11. idus Junii legationem