Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/428

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


781 ECCLESIA/ administrationem ecclesiæ Arausicanæ, quam i retinuit ab an. 1417. usique ad an. 1422. De , eo loquendi sivpe recurret occasio. LIII. OUILLELMUS IX. Jam siedebat hic episcopus an. 1422. & post tres annos, videlicet 1425. pileum doctoris cuidam canonicorum siiorum dedit, eumquesuum officialem creavit. Ex Prevotio. LIV. GUILLELMUS X. Guillelmus archidiaconus Laudunensis, ca* pellanus summi pontif. ac Romæ Palatii apo~ stolici auditor, non electione capituli, sed favore pontificio an. 1429. ad hanc Pedem evehitur. An. 1430. cum archiepiscopo Narbonen- si, pacis reconciliator fuit inter Ludovicum Cabilonensem principem Arausicanum, & gubernatorem * Delphinatus qui expugnarat urbem ; sed eodem an. 14J0. a civibus recuperata est, certis quibusdam initis pactionibus. LV. BERTRANDUS III. Hunc episcopum diligeutisiimus antiquitatis eccjesiasticæ indagator Prevotius eruit ex bulla Eugenii papæ IV. data IV. nonas Augusti anni 1438. Ex hac autem liquet Bertrandum episcopum Auraicensem, una cum suo capitulo petiisse 1 ab hoc papa uniri / » perpetuum dicto capitulo vicariam perpetuam sunctt Eutropii sttam supra podium Auratca, & abbatiam S. Petri de Podio sitam etiam supra podium Auraicæ, pr.vposi- turæ, quæ dicitur tunc imminuta maxime in reditibus, & pene diruta. Eugenius delegavit 3ui de iis inquireret, quem legimus eodem an. ie 30. Augusti de his unsonibus decretum dedisse, quod quidem exsecutioni mandatum est quantum ad vicariam perpetuam S. Eutropii, minime vero quantum ad abbatiam S. Petri de Podio, ut suo loco dicemus. L V I— A N T o n 1 us. I De Antonii episcopatu nihil nobis notum ante annum 1443. quo quædam permutasse cum capitulo reperitur. Biennio post legitur univisse quemdam prioratum cum præpoiitura. Anno 1448. interfuit transtationi reliquiarum sancta- rum Mariarum Jacobi & Salome ; ubi cognominatur Ferrerii- LVII. JOHANNES III. Johannes Payer decretorum doctor & professor in academia Avenionensi, & præpositus ecdesiæ Carpentoratensis, eligitur idibus Septembris anni I454-— ex actis coniistoriabbus, in— 1 3uiunt fratres Sammarthani. Subsicripsit lyn j- o Avenion. a Petro cardinali de Fuxo seniore celebratæ an. 1457. in annum sequentem pro- rogatæ. Animam cœlo reddidit an. 1466. die nona Januarii, apud Cælestinos terræ mandatus, quorum religiosorum virorum tunc convictor erat. LVIII. GuyoTus. Guyotus Adhemarus vir multis commendandus titulis, ex protonotario apostolico electus est communi canonicorum sussragio, die « HuncDelphinatit, ptxseftum Sammarthani vocant Gaucur- fium & de Gaucurtc, Picvotius vcio de Gaacvctc. RAUSI CANA. 782 . 13. Januarii anni 1466. non attigit annum 1469. uti legitur in Gallia Christiana quadripartita, nam post duos annos & paucos menses episco- patus, morte, ut putamus, locum ceiiit alteri. LIX. Johannes IV. Johannes Gombert electus est episcopus an. 1468. quo anno die 12. Julii prima vice ad suam accedens ecdesiam, sacramentum præsti » tit de servandis ipfius immunitatibus. Guillelmo VIII. Arausicæ principi sidem quoque clientelarem promisit. At vero an. 1470. Jaco. j bus Ludovci Cabilonensis principis Arausiæ nothus, iepiscopo subiratus, eo impietatis devenit ut illi violentas manus injiceret, sprc- ta quæ debetur pontificibus reverentia j ua* de Sixtus IV. apud principem graviter conquestus est ; tum quod etiam in publica lup- plicatione dum S. Eutropii sacræ reliquiæ publice a sacerdotibus deferrentur, ipse armata manu eas rapuisset, nec restituere voluisset nisi accepta pecunia. Johanne sedente instituitur parlamentum Arausicæ 1470.6. Februarii. Ultimum diem clausit is præsul apud Arvernos circa an. 1476. LX. Petrus VI. Petrus de Supravilla Avenionensis, in utroque jure legum doctor & professor, electione ca-

? ituli creatur episcopus 1476. die 8. Martii, ’ost ejus mortem vacavit sedes » saltem per quadriennium, vicario generali quem capitulum elegerat toto illo tempore ecdesiam administrante LXI. LAURENTI US. Laurentius Alleman de cujus genere jam dictum in archiepiscopis Arelatensibus, & alibi dicetur, cum esset Gratianopolitanus episcopus, huc transtatus est diu ante annum 1484. ex actis conlistorialibus Vaticani, &registris parlamenti Delphinatus, consulendis si lubet. De eo nulla sit mentio apud Pisanum, ceteros- que scriptores. LXII. Purus VII. Petrus Carre Albæ-curiæ abbas in diœcesi Carnot. etsi ordinis S. Dominici alumnus, in quo fuerat prioris officio defunctus, tempore Johannisducis Borbonii, cui erat a sacris con- feflionibus ; antea regius in alma universitate Bituricensiprofessor, & Caroli VIII. regis ad summum pontificem orator, Pedit Arausiæ an. 1491. Morti vero debitum persolvit circa an— 1 num 1510. necrologitim ecclesiæ Bituricensis 1 ejus anniversarium assignat diei 5. Januarii. Habet autem hoc epitaphium apud Prædicato- res Bituricenses ad cornu evangelii in pariete : Petra sub hac petra Auraicensis condita, prasul Cognomen Quadrum cui bene finxit opus. Quadrata soltdus fiemper virtute suifii, Conventus ideo dum prior hujus eras. Novitjohannes qui dux Borbonius olim Extabat, quantus pracosulutis eras. Cui