Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/45

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


u ECCLESIAALBIENSIS. „ quando & a quo & qualiter fit factus episcopus, l. breviter ad memoriam revocemus. Anno Domini MCCLxxv. nonas Martii Innocentiuspapa V.qui Gregorio X. per quem suit nuper Lugdunense generale concilium celebratum, in apostolatus immediate successit honore, de ipfo domino B. qui aMa- galonensi’aiocefi, & villa Monris-pessulani traxit originem, ecclefia Albiensi in urbe Romana pro.. vidit.Erat enim dictus episcopus antea, & duaum suerat apostolici palatii generalis causarum auditor » jw tunc temporis regulariter erant qua- tuor ad eaufas omnes ( electionum ecclefiarum ca- thedralium, & abbatiarum folemnium dumtaxat exeeptis) undecumque deferrentur ad Roma— j nam curiam audiendas specialiter deputati. Post provifionem vero de ipfo factam, moram traxit in curia propter mortes summorum pontificum, propter quas litteras quas debebat habere, expedire non poterat, ufqut peept nativitatem Domini anni postea fequentis. Jnterim enim tam dictus Innocentius, quam Adrianus, qui fibi successit, tam brevi tempore de medio sunt sublati, & fohan- nes XXI. substitutus eifdem, quod stupor de eis apprehenderit cum summa admiratione homines dum fiebat.Tandem recedens de curiadntravit primum civitatem Albia in festo beati Antonii abbatis » & erat dies Dominicus, qua die etiam in altari fancta Cacilia primam missam folemni- ter celebrauit, ae die immediate fequenti ad pacem & unitatem reducens canonicos, qui du- dum inter se fuerant plurimum dissidentes, cum eifdem ordini ovit concorditer ante etiam quam cibum sumerent, quod nova deberet major ecclefia fabricari. Ad quod deputavit vicefimam suorum redituum, & canonici de suis pariter per temporis spatium vicennalis. Ac fequenti prima synodo quadragefimam, per idem tempus omnium redituum ecclefiarum, qua ad collationem fpectant episcopi, & capituls Albiensis, necnon & reditui omnes primi anni vacantium eccle-^ fiarum ejusdem vicennalis temporis j retentis dun- eaxat sufficientibus fumtibus pro ipfis ecclesus ser- viendis. Provifione itaque facta de construenda ecclefia, providendum instituit idem episcopus, per quem modum ad totius illuminationem diocefis instituerentur grati Deo moribus & scientia in ipsu majori ecclefia idonei fervitores. Ordinavit enim cum prapofito & capitulo, qui tunc erant, scribisummo pontifici pro obtinenda licentia, quod dicta ecclefia de canonicis secularibus ordinaretur deinceps. Et fic ex caufis in ipfis litteris contentis efficeretur ipfa ecclefia fecularis, & quod ordinatio hujufmodi, fi concederetur per summum g pontificem, ad episcopos omnes Albienses qui essent pro tempore, & eos solos libere & perpetuo pertineret. An. 1278. Bernardus adfuit concilio provin- ciæBituricensu Auriliaci habito, in vigilia sancti Bartholomei. Eodem anno Raimundus Ruthe- nensiS episcopus, & Stephaniis Mimatensis, bulla Nicolai papæ III. VI. idus Decembris pontisic. an. 1. cognitores delegati de statu atque reditu ecclesiæ Albiensis, cujus præpositus, & capitulum ordinis S. Augustini, a dicto papa postulaverant, ut monachalem y&ketn eum seculari permutare sibi foret licitum ; renuntiant papæ, A ecclesiæ præfatæ proventus sati$ esse ad cultum & ad victum 31. præbendariorum, hoc numero comprehenso octo digni » cibus, nempe præpo- sito, 4. archidiacoms, thesaurario, cantore & succentore ; tunc vero temporis in ea tantummodo esse aI. canonicos maxime indiligentes circa rem divinam, ad rem vero familiarem augendam litium maxime studiosos.* proindeque satius videri ut secularessierent. An. 1286. sedit in concilio apud Biturigas coacto. XI11. cal. Octobris, & in alii ? provincialibus synodis annorum 1290. 1291. &c. Monachos Galliacenses excommunicavit, quod P. electo abbati necdum j confirmato obedirent. An. 1304. bona sua regi addicta, donec solvisset subsidium sibi impositum, recuperat litteris Philippi regis dicti Pulcri, datis die 10.Aprilis. Quiprinceps, eodem anno die 15. mensis Julii, pollicitus est huic præsiili, clero, plebique Albiensi luam gratiam, & satisfactionem pro multis gravaminibus, quod liberaliter sub- sidia misissent regio in Flandriaexercitui. Privilegium illiS tunc concessum excudendum inter instrumenta censiiimu& Anno 1308. transiatus 1 est ad Aniciensemsedem a, cardinalis Portuen- sispostea renuntiatus an.I3I6.die I8.Decembris a Joanne XXII. Fatis concesiit Avenione 14. > Augusti 1317. humatus ibidem in ecclesia majore. Certe in siententia sata contra fratrem Ber- nardum Delitiosi, ex ord. Minorum an. 1319. BernarduS episcepus Albiensis, bona memoria dicitur, quod est argumentum pene certum ejus mortiS. De animo hujus Minoritæ in nos- trum Bernardum infensiffimo agit V. C. Balu- zius in notiS ad vitaS paparum Avenionensium col. 649. Hic episcopus magnisicæ basilicæ Albiensis sub titulo S. Crucis & S. Cæciliæ fundamenta jecit ineminentiori situ, cum antea in declivo ripæ Tarni ecclesia ædisicata esset. De hoc cardinali lege Ughellum in episicopis Por-

! ruensibtu LIV. B E R T R AN DUS. II. j J Bertrandusde Bordis fratrem habuit nomine Petrum, quem Philippus IV. rex Franciæ, ad militarem & equestrem statum evexit siiis litteris* datis apud Mediam-villam, an. 1311. Ber— t tranduSsuerat prius canonicus Lactorensis, quod sacerdotium ei contulit Clemens V. VI1. cal. Augusti, an. 1305. ex hujus papæ regesto in bibliotheca regia. Deinde transtato Bernardo de Castaneto ad ecclesiam Aniciensem anno 1308. creatus est AlbiensiS episcopus : nam ex litteris ejvssdem regis datis Parilius 1 v. Octob. an. Mcccvm. patet Bertrandum immediate Bernardo esse subrogatum. Hinc expunximus Geraldum inter utrumque insertum. Bertrandus electus Albiensis episc.per siuos procuratores Heliam de Faga abbatem Albæ-pe- træ, &Centullum deGlatenxLactor.canonicum, « Fnfc episo Philippi IV. regis Francis, J oh an ni de Crifpeio scriptam in collectione Baluz. tom. II. vit. pap. Aven. col. 167. b His litteris rex ipfi permittit, ut lictt tx Htroqttt ptwntt n^ bilii forfitton nox uxifttf… « qudtbut ibd hoc idoneo ctn^Mlurn rea- pere vn’enf militnrem, d* ^od ex txnc ipsu pofteriqxefHi nobilitem Xntedennt rcgistr. 46. archivi regii PariL Vide notos JWiwwi >4 wA f p. 659.